Dimensionale verschillen(art.1 en 2)

Over:

Van kompassie naar Godinnenkracht

Art.1: Dimensionale verschillen tussen mens en dier. Ouders en kinderen. Partners.

Art.2: Wat romantiek wel is.

…meerdere artikelen volgen zodra ik deze kennis mag ontvangen.

——

Artikel 1

Dimensionale verschillen tussen mens en dier. Ouders en kinderen. Partners.

Zolang ik het met woorden voel te doen en neer te schrijven wat ik geïnspireerd wordt zal ik dat doen. Maar hé ik verlang naar de intens pure momenten waarin wij als mens net zo intuitief verbonden zijn als de dieren. Weliswaar op een ander niveau, maar zeker niet beter. Mijn vaststellingen door mijn werk als paardenfluisteraar(e.a. dieren) hebben mij geleerd dat wij momenteel ver van hun dimensionele niveau staan. En hoe kan dat nu? Zitten wij dan niet in een hogere energiefrequentie als mens? Als ik invoel is het momenteel,ongeveer ingeschat, maar 70% van onze celinhoud wat we gebruiken als mens. Woeps, nog 30% procent vallen er o.a. woorden en verspillingen die nagenoeg overbodig zijn. En dat noem ik dimensionele verschillen.

verschil
copyright:geekadelphia.com

 

Een verschil in energiefrequentie tussen mensen is het welbekende gevoel dat je visie aan de ander(-en) niet altijd duidelijk kan maken. Wat je bedoelt, vertoevend in een hogere frequentie, hoezeer je dat ook kan gaan proberen, het werkt niet. Wat betekent het als deze soort verschillen in tact zouden zijn? De vecht- of vluchtgedragingen zijn vervangen door iets anders wat ons allemaal veel verder brengt? Ver weg van het ego.

Bij dieren zijn deze vecht -en vluchtgedragingen nog in tact met hun instinct, wat in het hier en nu nog hun intuïtie is. Een herkenning vanuit het instinct, het is een harmonische acceptatie bestuurd door hun afkomst; het feeënrijk. Het natuurengelen-platform. Bij ons als mens is dat veel complexer geworden omdat we op een andere dimensie leven en toch het ego in stand houden indien er geen bewustheid hierover wordt verworven. Daarom is het zo dat dieren hier zijn om dit aan ons te spiegelen. Want wie wordt niet enigszins geïrriteerd op een dier als deze jou fel laat zien dat het van je weg rent of je aanvalt en alles daartussenin. Mooi toch?

Deze term(dimensionale verschillen) viel me binnen na een interactie met een mede-aardbewoner, een mens in dit geval, die me onaangekondigd en onbewust liet zien hoe ontzettend gekwetst en onderdrukt de 3de dimensie leeft. Dat weet ik wel, maar het kan je overkomen als een verrassing als het zich voordoet in het kader van een proces. Zo van die lastige situaties waar je een leerproces en verwerkingsproces wordt aangeboden door het universum of door jezelf aangetrokken als je keuze niet in lijn zijn met je goddelijk levensdoel. Met de 3de dimensie bedoel ik de energie waarin we nog vertoeven als men gelooft dat bvb. gevoelens van pijn nog wezenlijk aanwezig zijn in ons bestaan, dat ze nog bepalend zijn in hoe wij (niet meer hoeven te) functioneren. De brok van emoties die we ‘voelen’ noemen, het verdrietig voelen vanwege onze (onbewuste)keuzes om negatief te leven en dus tegenkracht binnen te laten. Dit is destructief voelen en staat juist heel er veraf van wat intuïtief voelen is. Het zit in de weg zolang we ons niet realiseren dat er nog andere bewustzijnslagen zijn dan deze 3de dimensie waarbij we nog steeds zien met onze beide fysieke ogen. Maar er is veel meer. Wij hier op aarde leven nog volop een vorm van leven waarbij emoties overspoelen of juist afwezig kunnen zijn. Een dimensie die zich dus uit in de materie; een onderbroken status met het zijn en dus het zelf en zo je goddelijke verbinding. Het nog niet kunnen zien dat er meer is dan al het tastbare. Maar ook het nog niet kunnen verbinden vanuit het hart, nog steeds levend uit deze lagere gevoelens van pijn. Vanuit de eerste chakra’s. Een illusie van pijn. Geïllusioneerd door de pijn die doorheen onze menselijke beslissingen is genomen in het kader van het ego. Je bevindt je dan op een punt in relaties waarbij discussie met elkaar geen zin heeft zolang die illusionaire pijn in de weg staat. Een punt waar relaties van allerlei aard niet verder komen omdat ze niet op dezelfde golflengte kunnen functioneren (andere termen: golflengte,vibratieverschil,energiefrequentie, trillingsniveau,…). Omdat het zelf nog niet snapt dat het juist wel de bedoeling is om 360graden te switchen. Aanschouw het, ga er niet in is de boodschap! Het zelf vertoeft nog in de roes van oude energieën, ver van haar Godinnenkracht(ook als man) waar ze ooit, in andere levens, heeft geleefd. ‘Andere levens’ is een betere term, het betekent ‘andere dimensies’ synchroon met alles op hetzelfde moment; het nu. Want niet te vergeten wij zijn een mooi menselijk ras die heel veel inhoud heeft, maar nog niet leeft in de dag van vandaag, waarmee het nu is bedoeld. Alhoewel het wel de bedoeling is, dan zulllen we geleidelijk aan de ziel terug zien komen in haar werkelijk waarde, om in een bewustzijnslaag zonder ego te leven. Zoals de paarden dat momenteel leven hier op aarde. En ook een (romantische)relatie kan eventueel evolueren naar een hogere bewustzijnslaag, alhoewel bij grotere verschillen op dimensioneel vlak gebeurt de interactie niet meer in dit leven maar in een ander leven. Het is dan aan diegene hier en nu met de hoogste frequentie om wijsheid te vergaren en in zijn of haar Godinnenkracht te stappen en te gaan kiezen om eerder de matrix te healen ipv. het ego. Die 360graden-switch te durven maken, te aanschouwen en niks meer. Absoluut niet in de lagere energiefrequentie te stappen, want daar is jouw goddelijk levensdoel niet te vinden. Het raakt compleet zoek, hoe boos, verliefd, teleurgesteld of in de ban van twijfel je ook bent. En het moeilijkste is als je binnen deze condities iemand moet loslaten. Godinnenkracht is dat je de energie keert ter wille van het collectieve plan en dat van je persoonlijk levensdoel, want je bent nodig om de trilling hier op aarde te versterken zodanig jij in ascentie verhoogt. En dit laatste betekent dat je dan kiest om de inhoud te kennen achter de poorten van wijsheid, onmiddellijk kiest om de deuren van het oude dicht te doen en het proces van pijn achter laat. Zo’n momenten zijn de voedingsbodem van allerlei ziekte en ongewenste psychische aanvallen die ontstaan als je niet kiest om je eigen Licht te beschermen. De zegeningen hieraan verbonden komen pas op dat moment! Uit mijn ervaringen is het werkelijk ontzettend belangrijk dat je eerst gelooft dat dit naar je toe komt, dit pijnlijke proces van energieverhoging en initiatie vertrouwt. De pijn van de tegenkracht een kern van Licht bevat waar je terug naartoe mag stappen. Niemand heeft ooit gezegd dat het spirituele pad een makkelijk is, en dat komt door het feit dat we in herstel leven met z’n allen op collectief vlak. Betekenend dat de geschiedenis zich herhaalt, in het nabije verleden is een keerpunt gemaakt omdat er genoeg lichtwerkers keuzes hebben gemaakt waardoor deze ommekeer collectief kon gebeuren. We moeten ons nu aanpassen aan de energie van deze hogere dimensies, want het is de bedoeling dat we ze terugbrengen. Jij en ik!!! Al volgden we vooraf de koers van het verbeteren van de materie, maar dat is niet meer. Het kind van 2 jaar is momenteel intuïtief de ipad aan het gebruiken, en zonder tussenkomst van oude opvoedingswaarden van de ouders, zou het kind het product dematerialiseren. Het is dus belangrijk dat onze kinderen in deze energieën mogen komen en dit daadwerkelijk begeleid door hun Engelen mogen doen. Hierbij kunnen ze hun kennis vanuit hun Engelenverbinding doorgeven en dit enkel in het licht van de kennis wat ze op school leren houden om het oude te ontkrachten. Hier bedoeld dat de kennis van op school, want we hebben ook kanjers nodig die via wetenschappelijke geleerde technieken ook het oude ongedaan kunnen maken. Stel je voor dat we geen mechanicus meer hebben die bommen kan ontmantelen of artsen die oude fouten kunnen ongedaan maken door farmaceutisch in te grijpen. We zijn en blijven één. Een mooi voorbeeld hiervan is psychose, want zonder Lithium kan het lichaam niet aarden, een veel voorkomend fenomeen bij lichtwerkers en zolang dit niet onder controle is oefenen tegenkrachten ontsporing in het gareel ipv. de kracht van de persoon die boven de psychose komt te staan. Dit zijn processen die ik persoonlijk heb ervaren en het levert niemand iets op om boven je lichaam te zweven omdat de aarde je te bedreigend lijkt. Het lijkt alleen maar zo, dus je proces aangaan op een uiterst veilig begeleide manier is een aanrader. Je bent nodig krachtige Lichtwerker, kom terug en zoek je Godinnenkracht weer op!!!

Momenteel bevinden veel jongeren zich door de onoverkomelijke verbondenheid met hun (1 van) ouders, vibrerend in bovengenoemde laag van de 3de dimensie, in kritieke pijn. Zeker als daarbij de omgeving in meedeint. Denk aan depressieve jongeren, zelfverwonding of zelfmoord. Zo’n hooggevoelig kind voelt zich dan verscheurd en versplinterd door wederzijds de school en de thuissituatie. De ouder(s) voelen zich meestal zelf nog onvermogend om het zelfbeeld van zelfliefde aan te nemen of om het te (willen)herkennen. Ze kunnen deze nog niet ontvangen en deze energie van zelfliefde dus niet, of nog niet volledig, doorgeven. Terwijl dit de ultieme bedoeling is van het ouderschap.

kind
copyright:welke.com

Ongeacht hoe zeer de wereld buiten bedreigend is, bescherming vanuit wederom Godinnenkracht als ouders is zo anders dan beschermen vanuit pijn. Bescherming en liefde in het licht van assertieve compassie, daar draait het om!  Een gegeven wat ons verdraaid is aangeleerd, ver weg van tijden in onze geschiedenis toen de mens dat hoogvibrerend lichtwezen was hier op aarde of andere planeten(weliswaar in zijn of haar eigen vorm). Waarbij de vrouw de mannelijke-energie nog zelf droeg en nog niet had vrijgegeven. Waarbij man en vrouw een geheel andere constitutie bezaten en uitdroegen. Dat van het verbonden zijn vanuit goddellijke liefde, dewelke nog maar weinig mensen herkennen dan de Godinnen zelf die nu zijn geïncarneerd op aarde en hier rondlopen. Het is dus de bedoeling dat we met deze Godinnen weer een platform herstellen en dit keer kunnen we dat op energetisch vlak, hoewel ik af en toe iemand persoonlijk mag herkennen en ontmoeten. En dat heb jij misschien ook al gemerkt. Je komt nog maar zelden deze hoog gebundelde energie tegen hier op aarde omdat de mens helaas niet meer kiest voor liefde, maar voor ego. En als je Godinnenkracht tegenkomt wees dan op je goede dat deze ziel ook in versnippering kan leven, ga dan verder en stuur hem of haar op haar pad van Licht en Liefde. Dus stuur hem of haar niet zomaar naar het Licht, maar op zijn/haar pad van Licht en Liefde. Zo voorkom je dat de ziel zoekende blijft. Dat resulteert in de vele relaties die stuklopen omdat ieder verwachtingen heeft en het goede niet meer kan dienen, verdrongen wordt door pijn en het ego in het algemeen. Maar dat resulteert ook in de huidige ontmoetingen van de mensen die hun tweelingziel ontmoeten en er ook daadwerkelijk naast kunnen leven. Want dit laatste kan ook, dat iemand nog niet uit het ego kan stappen waardoor het tweelingzielschap op afstand wordt geleefd. Het is het moment dat jij met je tweelingziel verenigd en de spiegels accepteert opdat jij verder komt en omgekeerd. Hier moet je wederom loslaten. En dat is een goddelijk keuze dat een hoog energiebewustzijn vergt. Vele tweelingszielrelaties vertoeven momenteel in het niet kunnen verbinden doordat de één nog niet klaar is en ook in dit geval is het aan jou om verder te gaan, want dan is jouw ascentieplan weer geheel uniek. Of je reïncarneert nog es samen.

Al heeft het kind als babyziel de ouder zelf geselecteerd voor geboorte, om bij de gekozen ouders te komen wonen. Maar als ouder(s) hun essentie niet los kunnen koppelen van de gebrachte spiegel van het kind dan is er voortdurend conflict; een basis voor ontsporing, in wat voor vorm dan ook. Of het botert niet tussen de ouders omdat liefdevolle assertiviteit* nog niet aanwezig is uit gebrek aan zelfliefde. Dus als er verschillen zijn tussen mensen die dicht bij elkaar wonen op dimensioneel vlak is er nood om te leren liefdevol assertief te zijn met elkaar en de wereld. Liefdevolle assertiviteit kan een bedreigende term zijn omdat er nog niet gekozen werd voor zelfliefde. Meestal is er een uitvergrote  en concurrerende vorm van negatieve empathie aanwezig; genoemd destructieve energie. In elkaars aura vertoeven in de ban van verliefdheid in liefdesrelaties of waarbij ieder het beoefent elk op een eiland. Eilanden van dus die pijn, wrok, twijfel, onzelfzekerheid, maar vooral veel boosheid. Een verliefdheid dat niet is gebaseerd op liefde omdat verschillen niet welkom (kunnen) zijn als een natuurlijk gegeven en al helemaal niet als de relatie karmisch is. Hiermee bedoeld dat onderwerpen uit andere dimensie ertussen komen te zitten omdat er dan ook wordt op ingegaan. Weer die Godinnenkracht in je die hier zal de 360graden-switch gaat moeten maken. Kenmerkend zijn dit de relaties waar haat en liefde steeds op 1 lijn zit. Zo simpel is het. Eens jij voelt in een relatie dat je probeert iemand te veranderen. Als je als hoogst vibrerende geen gezonde aandacht kan verkrijgen en dat wordt niet ingevuld of dat lijkt maar niet te gebeuren dan ga je stuk op je geef-modus. Anders gezegd ‘je-niet-gehoord-voelen-modus’. Het niet gevolgd worden in je energie, maar eerder deinen op een hoge onstabiele energie dat voelt als ‘betoverd'(dat kan zijn doordat de ander je op een soort voetstuk plaatst of zich opwerpt in een eerder narcistische houding). Gelijkwaardigheid in assertiviteit zijn dan afwezig. Zowel in vriendschap als partnerschap.

Wat is nu deze liefdevolle assertiviteit? Zijn het de kriebels die je krijgt als je een romantische film volgt?

Ook op de werkvloer kan dit soort clash zich makkelijk uiten uiteraard, dan lijkt er ineens een heel complexe energie te ontstaan, terwijl we enkel 1 ding hoeven te leren: LOSLATEN. En als het zin heeft, graag je dan liefdevol assertief uit te spreken in wat je dwars zit. Want wij horen als mens met onze effectieve hoger frequentiële inhoud eigenlijk niet in het ego te (her)vallen. Want het ego is niet bedoeld, deze tegenkracht van het is ego waarmee jij in de schepping bent komen te staan, maar verder kan je er niks mee. Het draagt een geheel ander doel in zich dan dat wij eraan gegeven hebben. Het dient om ons te beschermen en beschermende energie is geen geschikte energie om mee te manifesteren. Dit heel even in het kort. Loslaten is een individuele beslissing waarvoor we elk verantwoordelijk zijn, en dan pas kan mens, kind, dier met elkaar in vrede leven. Het is een beslissing waarop de collectieve universele energie onmiddellijk op reageert, want niemand, ook niet het universum, reageert graag op het ego. Dus voorbij het ego komen is een levensstijl dat om aanpassingen vergt en om transformatie vergt van wie we denken te zijn. Terug naar de essentie van wie we zijn; God of Godin. godin2

Zonder druiven en zwaarden dit keer, zonder rituelen, tradities of symboliek die ons nemen op onze beïnvloedbare kant. Een kant die enkel nog maar de kracht van het zelf toe mag toestaan en niks anders. Het is een andere kijk om te leren werken met Licht en Duister dan dat we zijn voorgekauwd uit vele religies en strekkingen, want daar kwam je niet aan bod. Het was Jezus, Mohammed, enz…die werden bestudeerd of het was het leven van de Maharadji die telde. Maar hé was het Jezus niet die zei: wat ik kan kan jij!

(*liefdevolle assertiviteit: het in contact gaan met je gevoelens, liefdevol over je gevoelens praten en deze verkennen op een manier, dat jouw eigen rechten respecteert als dat van anderen. Je verandert de ander niet, maar je uit jezelf).

 

Artikel 2:

Wat romantiek wel is

Een ‘crush’, afgeleide van crash.

Het kan heel verwarrend zijn voor een vrouw, meid, meisje die wordt verleid(of afgeleid) door een man of jongen. En andersom als een jongen dat meemaakt.

nochance
copyright: pinterest.com

Omdat de energie en huidige mentaliteit rondom verliefdheid nog steeds een gevolg is van de vele ‘vallen’ die we hebben gemaakt als samenleving, als mensheid, dan dat we ons bezig hielden met de werkelijke inhoud van verliefdheid. Want lang voorbij deze turbulentie ging het over een puur gevoel van verliefdheid; een gezonde vorm van individualisme met als collectieve voorwaarde het creeëeren van een sterke samenleving. Dus een liefdevolle en zuivere verleiding, dewelke nog bestaat, maar ondertussen vele karmische problemen veroorzaakt. En daardoor vaak moeilijk te zien is. Terwijl het steeds dezelfde destructieve energie bevat als je ervoor staat! Herkennen is de boodschap. En dat kan je!!

Het is echter de bedoeling dat we opnieuw invoelen(in de praktijk nog beter dan de 1ste keer), in de tijd waar puurheid ten grondslag lag ipv (machts)structuren en culturen. Terug omkijken wat vooraf ging aan elke religie bvb. de islam, het christendom, en vele andere. Waarom de vrouw van respect naar een twijfelpositie ging? Naar de diepere betekenis van alles dat nog is overgebleven als gevolg van het leven in vrede. Net voor die tradities plaats begonnen te vinden in de wereld. Waarom er ooit de gesluierde vrouw is gekomen of waarom er niet gekust wordt in bollywood films als ultiem respect voor de liefde. Hier gaat het over de verering van de liefde, uit de context van bipolaire energie, terwijl we ondertussen allemaal een probleem hebben met ‘vertrouwen’ , het voelt nog heel gevaarlijk allemaal. Veel veel twijfels. Maar er is een heel andere procedure van zuiverheid als een meisje of jongen zijn of haar intentie uitzet. Terwijl deze zuiverheid nog maar weinig bij mensen echt wordt herinnerd, bij mensen die niet gaan voor minder dan wat de bedoeling is. Geen eergevoel maar Godinnekracht. We hebben gezien dat eergevoel bij dergelijk religies niks oplevert dan destructie. Het gaat over in het 1ste artikel besproken opgegroeiende  kinderen in hun kracht te laten gaan staan vanuit hun opvoeding en hun omgeving volgt. We kijken niet diep genoeg in de ziel van de ander(niet diep genoeg meer in de ogen dus) dan dat we pretenderen. Ouders wijzen naar de omgeving, dat het daar zit, maar niks is minder waar. Een kind met een gezonde relatie met zijn of haar ouders en waarvan de ouders stabiele waarden en normen hebben geschept zullen altijd het kind terug horen als er vragen zijn over publieke zaken. Daarom ben jij een kind vanuit een versnipperde opvoeding, dan heb jij juist wel diep in jezelf gevoeld hoe het wel moet, en daar zit jouw informatie om je leven te leven vanuit die pure kracht. Godinnenkracht. Je herkent zo een moeder of vader die in zijn of haar Godinnenkracht zit! Vele interacties gaan snel ten onder doordat juist zelfliefde en die specifieke Godinnenkracht(ook bij mannen uiteraard) niet meer herkend wordt! Een uiterst belangrijke factor wil de wereld healen en bouwen op een basis, een draagvlak dat aan de voet ligt van onze maatschappij. In dit deel opereert mijn persoonlijke missie als collectief Lichtwerker.

Een gezond partnerschap is dan ook een veel groter iets dan men denkt in de huidige energie van romantische liefde. Want wie blijft zichzelf herinneren aan zelfliefde ipv. partnerschap, alvorens een relatie aan te gaan? Je hoort diegene maar al te vaak roepen dat de partner moet veranderen indien er iets niet helemaal goed loopt. Maar heb je alvorens een partner te kiezen of een kind te nemen gedacht aan jezelf? Vele mensen niet omdat ze helemaal verblind zijn geraakt aan wie wat doet om zich heen, en daar krijgt het zelf geen plek in. Er niet even bij stilstaan dat je ook laat een kind (of geen kind) kan krijgen. Of misschien een transgenderschap moet afmaken omdat je ongelukkig bent in je huidig lichaam als gevolg van al die ‘vallen’ die we hebben gemaakt. Of aanvaarden dat het niet krijgen van een kind ook een doelstelling heeft. Maar helaas gaan vele mensen dan een arts zoeken om wegen om te buigen. Hierbij komen vele babyzielen om het leven, er worden voortdurend zieltjes hormonaal opduiken bij hormoonbehandelingen die dan worden weggehaald omdat het funest is voor het overleven van de moeder. Vervolgens gaat zo’n ziel dan op zoek naar de keuze die het maakte toen het klaar was om op aarde geboren te worden en wordt het alsnog geboren in hetzelfde gezin of in een gezin er rond. Zodanig toch dicht bij de ouders te komen die het had gekozen als deze keuze blijvend is. Maar de omweg dat deze ziel maakt kan omslachtig zijn.

Romantiek is nu aan het herstellen, fouten zijn er om gecorrigeerd te worden, vluchtelingen komen naar ons toe en niemand lijkt er controle op te houden. Het is de flow, mensen moeten elkaar weer vinden om te healen en als die ene vrouw of man uit Libië hier moet komen om dat karmische proces met iemand te ondernemen, dan gaat het gebeuren. We kunnen niet meer tegenin onze verantwoordelijkheden indruisen. Transformatie is aan bod en heerst. De mens is ondertussen een soort moordend materiaal aan het worden gedurende heftige vormen van transformatie als we kijken naar de is-problematiek. Wat in mijn inziens een actie is van hogere dimensies. Er is een ommekeer moeten gebeuren waardoor dit alles het gevolg werd. De wereld begrijpt niet wat er aan de hand is omdat het Godinnenplatform aan het herstellen is, en mocht jij dat voelen zoals ik dan is dat een enorme kracht dat opereert in de energieën van creatie waar Licht en Tegenkracht samenwerken. Niet iedere ziel is klaar en gaat daarom op zijn of haar zielepad staan. Maar het is wel de bedoeling dat elke godin hier nu terug op aarde is om uit te voeren wat nodig is om alle pijn de wereld en het universum uit te helpen. Zo’n hoge frequentie kan pas regeren als lagere energieën geweerd zijn, maar ook dat moet vaak met tegenkracht energie gebeuren. We bezitten ten slotte beiden Licht en duisternis als je je vibreert in je Godinnenkracht, omdat je er dan mee omkan. Hier op aarde toont de mens dat hij of zijn dat niet kan. Niet te vergeten dat God beiden kan hanteren. Zowel de bliksem als het licht, de vrieskou als de gematigde warmte, maar hoe hard het gaat bepalen wij, elk vanuit onze positie van Licht en Liefde. Heerst er een droogte in de zomertijden of is het iedere dag 25C. Gebieden kunnen gezond zijn omdat er positief geleefd wordt, het weer is er kalm. godinnenEr is Godinnenkracht nodig om de matrix van leylijnen te herstellen, gedragen door de Engelenenergie. Zo beneden zo boven en omgekeerd en dan eindelijk dat paradijs, die we nog niet eerder sinds het vormen van religies hebben kunnen pakken. ‘Pakken’ want is van ieder, meer dan een geboorterecht bij wijze van spreken.  Ondertussen is de transformatie van de tegenkracht(als i.s.) nodig wil elke ziel de kans krijgen om te herleven wat nodig is om karma te balanceren. Het is hard, zo hard als wij met z’n allen hebben tegengewerkt om het paradijs gewoon te leven.

Dit zijn de inzichten die ik mocht ontvangen. En inzichten die ik schrijf uit mijn eigen ervaringen als indigo en wat het betekent om karmische ballast te helpen opruimen in het collectieve veld, de wereld uit. Maar hedendaags gaat het erom dat ik de inwijdingen zelf kan manifesteren(net als jij) en deze te leven in mijn leven. Deze door te geven opdat Licht regeert! Maar vooral door mezelf te blijven herinneren aan het herstel van mijn eigen positie in het geheel waardoor Godinnenkracht mag zichtbaar worden.

Mijn Licht groet jouw Licht lief mens. Opereer ermee en zet je hart open voor positiviteit! Voel hoe je dan verbindt met jouw Hogere Zelf en alles wat je nodig hebt om je levenstaak te voelen en te leven. De informatie op te halen voor de wereld en jezelf. Want je bent o zo ontzettend veelvuldig krachtig, we hebben veel tijd verloren. In dit geval echt ‘tijd’ verloren.

 

Liefs,

Michèle

 

Copyright: welke.nl/pinterest.com/geekadelphia.com/icaquarius.nl/trinityesoterics.com

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s