De kracht van ‘Wachten’

Over:  Collectief manifesteren, Indigolicht en de kracht van ‘wachten’

…is geen inactieve tijdverspilling, net als de kracht van ‘Uitstelgedrag’ dat niet is. Het zijn krachtige informatiedragers waarbij het gevoel van ongeduld en het gebrek aan vertrouwen en geloof ten tonele staan. Maar je voelt je wel in de spotlights gezet omdat je ‘zo op zoek bent!’. Het lijkt of je héél graag de job wilt, de auditie ‘moet’ halen, maar je hebt geen zin! Geen zin in niks! Of je weet het gewoon niet!

Niemand om je heen is nog goed genoeg, je loopt zelf met je ziel onder de arm. Bij kinderen kan je dat goed zien; een humeur van hier tot aan je welste, niet aanspreekbaar en niet te bevredigen met niks. verveeldVerveeld. Maar als volwassene, zoals ikzelf er bij liep en loop momenteel, ga je niet meer gooien met dingen of luidop je frustratie plaatsen. Dus begint het proces naar binnen.

 

 

Hoe het wachten bij mij gebeurt

Reeds langere tijd nu heb ik me zo gevoeld, de tegenkracht-energie was heftig voor mij vanuit het collectieve lichtwerk. Ik had gelukkig een vriendin die me een hart onder de riem stak door me te laten zien wie ik wel alweer was als ik compleet in mijn kracht sta. Ik werd benomen door zaken die ik als collectief lichtwerker mocht vereffenen binnen mijn missie als indigo met de wereld. En zo heeft ieder zijn of haar wachtfases, hoelang ze ook duren moeten. Maar hé wat is dat ondankbaar werk om te werken met dergelijke heftige warrior-energieën in mijn geval. Toch slaagde ik erin om te blijven handelen vanuit mijn hart, mijn gronding dagdagelijks te hervatten, hoewel deze transformerende energie zich zodanig liet voelen aan wie op dit moment gespiegeld moest worden. Via mij komt het me dan vertellen wat er moet gebeuren en dat is telkens een gewenning. Het spiegelt mij gigantisch opdat ik de wereld zou spiegelen, want dat is de taak van de indigo. Dat gebeurt gewoon allemaal vanzelf, ik zie dat pas achteraf als ik klaar ben met de taak. Het is een voortdurende vorm van meditatie waarin je bent gekomen zonder dat je het in de gaten hebt. Zo het gevoel in een afwezigheid te vertoeven terwijl er veel gebeurd in je hoofdje en je ogen in een verre waas vertoeven. Ook mijn geplande meditatie-event voor Amerika moest ik afzeggen terwille van vrede, er was opeens al voldoende conflict in de wereld gaande op dit moment dat ik verplaatst werd door AartsEngel Michaël naar een andere taak. Ook goed, want mij gaat het er enkel om dat ik de stap naar vrede help versnellen. Dus ging ik vertoeven in een ‘wacht-modus’, Michaël zou het me duidelijk maken. Ik stelde elk aardse opdracht(was doen, poetsen,..) uit en ik kon door geen enkel afleiding geboeid worden. Wel kon ik me nog net herinneren dat ik dit al zoveel keer eerder heb gekend, niet alleen in de jaren van depressie, maar ook in de vele momenten dat ik mensen ontmoet en voel de rug toe te moeten keren. Het teruggeven van negatieve energieën aan diegene die ze aantrekken. ‘Bah’ zeg ik bijna, want dat gebeurt me dan gewoon zomaar, niks gebeurd zomaar natuurlijk, maar het is pas als ik er reeds voorbij ben dat ik realiseer dat ik de pijn ervan ervaar. De pijn omdat ik soms niet kan wennen aan de destructie van energieën die deze ander(en) dragen(en veelal hoeven deze mensen deze energie ook niet te dragen omdat deze eveneens van anderen zijn). Het wegmanifesteren van deze energieën is dan nog het enige dat rest, maar dat verloopt soms heel hardnekkig via de inzichten die deze tegenkracht-energie me laat zien. Het is geeneens een kwade geest die effe langskomt, wat zo bekend staat in de mediumwereld…nee was het dat maar, het is rechtuit een veld aan cruciale boosdoeners in ons collectieve veld waardoor de mens afgeremd wordt in zijn of haar taak hier in dit leven. Het zijn mensen die langskomen met veel Licht. Denk aan Jeanne D’Arc, een vrouw(nu ze hier weer op aarde is) die me nauw aan het hart ligt, maar dusdanig is moeten herstellen na haar verbranding in één van haar andere levens dat ik haar niet meer herkende in haar krachtige Michaël-energie. Ze was ahw weggedoken in pijn terwijl ik haar ziel ervaarde als de meest krachtige en healende ooit. Toch werd ze mijn gids in dit leven, dat liet ze weten enkele jaren terug, maar toen onze herontmoeting gebeurde…was het zwaar; ik moest haar spiegelen terwille van mijn diep respect en liefde voor haar en dat kon ik niet uitleggen, niks beters kwam langs dan weg te stappen.  En toch moet dit alles nu in deze tijd gebeuren, want licht is er om te schijnen en te blijven schijnen. En doorheen mijn indigostraal kon haar Indigo-Licht herstellen. Dat is belangrijker dan elke vervelende gewaarwording bij mezelf wat ik wegmanifesteren mocht.

Hoewel ik binnen deze energieën in een wacht -en uitstelgedrag vertoef realiseer ik de recovery-fase van mijn eigen goddelijke trillingsverhoging die hierdoor gebeurd. Een recovery-fase waarin ik moe ben geworden van de golf van tegenkracht die binnenstroomde. In zo’n fase ga je goed van kwaad scheiden, maw. de tegenkracht-energie herkennen dat de wereld niet langer nodig heeft en deze voorzien van wederom positiviteit, dit doordat je je inzichten en visioenen de wereld instuurt waardoor het energetisch gedragen kan worden opdat healing kan gebeuren. Zo werkt het dus, een visioen, zelfs een deja-vu, een instant belletje/suis in je oor is er niet zomaar, het mag via jouw kanaal losgelaten worden. Het komt van boven, in jouw unieke connectie, om via jou de wereld in gestuurd te worden op wat voor manier dan ook. En dan vervolgens komt de wachtfase er aan opdat je kan herstellen van de impact, want tegenkracht-energie is nodig maar heftig. In mijn hele leven lang heb ik nog maar 6 jaar bewust deze kracht gemeesterd en onbewust heb ik geprobeerd om haar te overstijgen, maar dat heeft ervoor gezorgd dat ik haar moest leren kennen en analyseren. Ik heb het over de energie-shift dat in de medische wereld bipolaire ‘energie’ wordt genoemd en is deze niet onder controle dan heb je een manisch(-psychotische)-depressieve ‘stoornis’ of bipolaire ‘stoornis’. Gelukkig mag ik beter weten nu, me bevinden op mijn pad van kracht waarbij ik op afstand kan kijken naar deze signalisatie die ik samenvat als; de manifestatie van de tegenkracht.

Michael
AartsEngel Michaël die de tegenkracht dood

Energieën die onze wereld en universum kunnen ontkrachten en vernietigen, energieën die ik wegsnij uit het collectieve veld samen met mijn meester AartsEngel Michaël en zijn zwaard van Licht. Het wachten waard, het recupereren waard, de uitkomst na alle uitstelgedrag verwelkomend: ‘nieuwe informatie, nieuwe energie op de gezichten van de mensen, maar vooral mijn eigen energie die is vernieuwd en is verhoogd in trilling’. Mogelijkheden die komen om me beter te ontwikkelen als lichtwerker, me dieper te begeven in de echtheid van de mystieke wereld van positiviteit waarbij mijn afkomst en dat van ieder mag herkend worden; opdat we allen kunnen healen!

Dus als je nog es in zo’n fases van ‘Wachten’ zit weet dan dat je nooit alleen wacht. Je wacht op iets, op informatie die alleen voor jou bedoeld is, hoe gretig of ongeduldig of humeurig je ook bent. Informatie die jij zelf mag/moet ophalen en waarvan je nog niet weet hoe je dat moet doen. Want wie heeft je vertelt hoe je dat doet? Zeker niet de samenleving, want deze zet dit gedrag om in schuldgevoel of inactiviteit, productiefloze dag. Nee, het is jouw ziel die wacht op iets waarvoor je nog niet klaar bent, waar je nog inzichten voor nodig hebt om een visie te vervolledigen en uit te sturen in de banen van energie tussen alle dimensies van ons bestaan. Stel jij wilt een eigen zaak beginnen, maar geen Albert Hein die binnen de 2 maanden compleet en af moet zijn…dan zal je ook moeten vertrouwen dat er een proces aan voorafgaat dat jou in komt fluisteren wat je allemaal het beste kan doen; jouw visie, je praktische aanpak,…opdat het opgericht kan worden vanuit een passie en niet vanuit een moeten. Binnen de flow past van natuurlijkheid en niet van dat van de klok.

Het is een zoektocht, een figuurlijk blootleggen van deze informatie bij ieder van ons is een proces waarbij je alle onrust ‘moet’ leren loslaten wil je verder komen. Dit leren te beheersen zonder angst dat je dan geen geld in het laadje krijt of brood op de plank, te leren vertrouwen in andere mogelijkheden van overvloed. Nu je weet dat het gewoon betekent dat elke gedachte in jouw visie letterlijk en figuurlijk de ether ingaat en daar zijn kracht uitoefent, is het ook precies in deze periode dat jij je ergens begeeft in het universum daar waar jij ooit al es was(of voor het eerst komt) en waarvan jij ‘voelt’/ ‘weet’ wat te doen omdat je begeleid wordt door jouw gidsen en Beschermengelen. Alleen je wordt nijdig van het feit dat je geen leraar hebt die je op een simpele manier de weg toont, want deze weg is nog niet eerder bewandelt. Je schuimt het internet af naar een healer of andere hulpverlener, een coach, enz…Je kan een leraar, en mentor ontmoeten, maar toch is de enige insteek dat jij je begeeft naar de informatie bedoeld voor jouw ziel. Het is aan jou om je pad te bewandelen en haar te ontrafelen ter wille van wat de collectieve energie er moet van wegdragen opdat er evenwicht kan komen in onze energetische zuurstof die we allen dragen en inademen(als we kijken naar één van haar wezens in de materie). Echt allen, dader en slachtoffer, vriend en vijand. Maar het gaat natuurlijk vooral om het doorgeven van positiviteit door het negatieve te ontkrachten, gedragen door haar andere wezen in materie; het Licht. Michaël doet dat heel liefdevol, hij snijdt deze af met zijn zwaard van Licht waardoor energetische verbindingen verbroken worden en gehealed worden. Dus alles wat je zonet deed in zo’n onhebbelijke periode was goud waard!

Herinner dat maar lieve medemens. Je wacht of stelt nooit alleen uit, je bent druk bezig geweest met manifesteren, spiegelen, rechtzetten,…zoals godinnen als Isis, Maeve of Bridget en andere krachtige meesters als Jezus of Moses dat dagdagelijks doen. Velen zijn weer op aarde momenteel, want het streven naar eenheid is een cruciaal gegeven, het heeft niks weg van één of ander droombeeld waarbij het allemaal zo ver van ons weg staat. Kijk als we tradities en zogezegde ‘heilige’ boeken blijven volgen waarbij wij als mens veraf komen te staan van haar kracht, dan zal de focus niet op het zelf verplaatst worden. En hiermee zeg ik niet dat deze boeken niks voorstellen, sterker nog ze bevatten eveneens belangrijke informatie…alleen kom je hier ook zelf bij. Ze lezen kan helpen, maar durven kritisch zijn en voelen of alles waarheid is is belangrijk. Het schijnt heilig te zijn, maar jij en ik zijn altijd heilig geweest gewoon als mens.  Natuurlijk komt het allemaal goed, maar we hebben dus ook nodig tijd met onszelf maken waarbij mijmeren veel meer zoden aan de dijk brengt dan elke actie dan ook. Het is zelfreflectie in een staat van intentie en begeleiding met elk onze spirituele entourage. Even een werelds voorbeeld; nu we gezamenlijk wachten op Amerika en de leider van dit land is het veel belangrijker dat het beïnvloedbare en kwetsbare proces die hier momenteel aan vooraf gaat een weg vindt. Onze input, onze gedachtes, onze wensen voor een groot land met heel veel mensen geeft het universum voeding tot handelen. Ook al ben je boos op bepaalde keuzes, ook dan gaan jouw dragers van licht, jouw beschermengelen, jouw input via het licht gedragen worden naar de juiste bronnen. Als het maar positieve energie is. Ontzettend belangrijk is dat jij bereid bent om in je kracht te staan hierbij en in te zien dat de manier waarop je elk woord vormt in jezelf, de gedachte over dit onderwerp vanuit positieve kracht gaat manifesteren. Kort voorbeeld; ik praat met jou en jij draagt me iets aan maar ik pik het niet op omdat ik in mijn ego zit, dan wordt deze informatie niet gedragen door het licht, de Engelen dragers van het licht. Maar stel ik stuur mijn energie via mijn intentie vragend naar jouw input en ik krijg er een inzicht door waardoor ik het kan plaatsen, dan kan ik het ook doorgeven aan de juiste healende bronnen. Daarmee bedoelend dat ik dan kan beslissen om de vraag te stellen aan bvb. AartEngel Michael om de informatie en inzichten die jij bij mij teweegbracht door te geven aan deze Engel opdat deze gedragen kan worden in haar energie en in haar inhoud. Engelen opereren niet buitenom onze Vrij Wil(universele wet), we moeten ze het echter doorgeven. En dat kan heel simpel door de Engel of gids in kwestie aan te spreken zonder dat we negatieve bewoordingen gebruiken( het woord ‘niet’ niet gebruiken). In je eigen woorden, stiltes,…deze vibraties zijn namelijk uniek en deze geheel eigen taal kan alleen een Engel in z’n diepste essentie vertalen. Zo krachtig ben je als mens!

 

Waarop ben jij aan het wachten?

Uit aan het stellen?

Welk antwoord op je vraag zoek je momenteel?

Ga je gang, werk met je vertrouwen en geloof dat jijzelf medehouder bent van universele wetgeving(dat van Karma, Vrij Wil,…); het tegenovergestelde van wat ons is opgelegd hier op aarde, want geen van deze aardse wetten hebben positieve intenties.

 

Veel liefs en power to You,

Michèle

 

3 gedachten over “De kracht van ‘Wachten’ Plaats een reactie

 1. Hi michele,
  Heel herkenbaar deze zware weg van een indigo,
  Ben blij met jou informatie omdat ik hier ook doorheen ga en mezelf niet altijd snapte ,en de mensen mij allemaal loslieten in deze periode van verwarring en onrust.
  Heb godzeidank een goede therapeut gevonden die dit ook heeft meegemaakt en mij kon ruimen en begeleiden in mijn proces.
  Ben nu op de goede weg en zal ook therapeut worden om ook mensen te begeleiden.
  Kan hier ook een boek over schrijven hihi .
  Heb vaak last van entiteiten die mij lastigvallen , maar weet dat ik meer kracht heb dan hun en zal daar niet meer bang voor zijn.
  Dank voor je verhaal..
  Groet Anja

  1. Wat mooi Anja, bedankt voor het delen! Het gaat razend snel hé bij ons…nu ik mijn artikel zo herlees merk ik hoeveel verder ik alweer ben😇. Ik hoop dat je boek er komt, wat gebeuren moet zal, want iedere indigo heeft een uniek en krachtig verhaal te vertellen…want uitei delijk worden we allemaal indigo’s😉🙋🏻‍♀️🦄 ps. Daarvoor zijn we leiders hé!
   Michèle

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s