Bipolaire energie: van trauma naar wijsheid – deel 1. Herschreven versie(2)

(This article will be translated in English asap)

Opmerking:

Ik moet eerlijk gezegd nog wennen aan het schrijven vanuit bipolaire energie, wat betekent dat ik, terwijl ik geïnspireerd schrijf via mijn Hogere Zelf, ik ook nog es rekening moet houden om een artikel leesbaar te maken. Vandaar de herschreven reblog. Hmm…T’is niet altijd makkelijk om in 2 werelden te leven waar tijd en onderscheidingsvermogen vaak door elkaar heen lopen met het visionaire leven.

Inleiding

Als ik nieuwetijdskinderen begeleid dan gebeurt dat bijna helemaal nieuwetijds, behalve dat ik er een therapeutisch bedrag aan toevoeg wil ik iemand op een professionele manier verbinden met zijn of haar meesterschap. Dit gebeurt weliswaar in het tempo dat ik als indigo-nieuwetijdskind hanteer, wat een manifesterend en transformerend tempo is dat veelal in het collectief energieschap verloopt. Wat betekent dat ik in het moment daar gebracht wordt waar transformatie nodig is. De transformerende kracht staat op de voorgrond bij mijn indigo-zijn en zo is ook mijn innerlijke energiebeeld. Het meesterschap vanuit de nieuwetijdsenergie is kenmerkend in het dragen van zijn of haar bipolariteit of bipolaire energie. Het wordt tijd dat deze energie beter bekend wordt en er kijkje gegeven wordt waar deze energie zich allemaal in bevindt. Op deze manier kan er een nieuwe vormgeving plaatsvinden binnen de psychiatrische wetenschappen.

Je kan stellen dat wanneer iemand al een toekomstvisie in zich draagt als hooggevoelig nieuwetijdskind dit niet automatisch verbonden is met de geldende waarden hier op aarde maar enkel met de bron van wat mag worden. Mocht dit je te moeilijk worden dan vraag ik je dit ook hier weer los te maken. Om de vertaling te kunnen maken naar de energie op aarde moet het nieuwetijdskind omgekeerd zijn in energie om haar wijsheid neer te zetten op aarde. Althans dat is eigen aan haar missie. Op deze manier dwarsboomt het nieuwetijdskind gevestigde normen en waarden en zet deze om via zijn of haar bipolaire energie. Wat is straks herdefinieer. Deze bipolaire energie kan de ander ontzettend lastig kan maken om dit te kunnen hanteren, maar dit ook voor het nieuwetijdskind. Het is een revolutionaire interactie wat gevoeld kan worden op zijn of haar pad van transformatie. Er heerst bij deze bipolaire energie een verhoogde energiehuishouding. Deze staat van zijn heb ik persoonlijk ervaren en meegenomen in mijn leven en dit niet alleen met de bedoeling om het bekend te maken vanuit mijn nieuwetijdsvisie, maar ook omdat er heel veel mogelijkheden zijn om deze energie te omarmen vanuit een aanpak dat nog niet bekend is binnen het systeem van diagnosticering of de DMS-IV genaamd. De DMS-IV is een handleiding voor medici die helpt bij het diagnosticeren van psychologische en psychiatrische aandoeningen. Hiermee wil ik het in elke geval uit deze bepaling halen van de psychiatrie, dit mede met veel meer aandoeningen die er als we niet opletten al labelend vandoor gaan in iemands mind. Het kan de cognitie zo ernstig in de war sturen dat het een andere probleemthema vormt. Want de heftigheid van een aandoening vertelt veel meer dan we ons op dit moment toe laten komen door ze te benoemen. Het is veel meer dan hoe het vandaag bepaald wordt. Al is de holistische wetenschap achter de schermen al verder dan wat het oor of oog ontmoet voor de doorsnee mens, toch zal ook mijn ervaring en visie hierbij in deze rij staan, daar waar de oude en dwangmatige energie nog vastgehouden wordt door het gebrek aan durf naar nieuwe inzichten. Bang voor het aanraken van het onbekende en waar de patient opgegeven is door medici. Al hoop ik dat er door te schrijven hierover verbinding kan ontstaat om zo de psychiatrische wetenschap te verbinden met de nieuwe tijd, want ook daar zijn nieuwetijdsvolwassenen aan het werk. Er zijn vele gradaties mogelijk in het beleven van de nieuwetijdsenergie; van sensitiviteit tot het voelen van energieën in de fijnstoffelijke wereld. En veel  meer.

Nieuwetijds-definitie van bipolaire energie:

De lichaamseigen energie van iemand die bipolaire energie draagt verloopt omgekeerd(als een omgekeerde boom dat zijn wortels in de lucht heeft en zijn kruin in de grond). Iemand wordt zo geboren, zonder genetische bepaling(ook al zijn gelijkaardige kenmerken te vinden in de familielijn). Er is geen mogelijkheid om te functioneren buitenom 2 polen(bi-). De ene pool probeert te matchen met de aarde en de andere pool blijft richting de hemel reiken waardoor er voortdurend een energie-uitwisseling plaatsvindt ten dienste van het transformeren wat niet wenselijk is binnen het menselijk ego. Gestuurd door het chakrasysteem. Bipolaire energie kan enkel in balans komen doorheen een intensief bewustzijn van deze actie in de psyche met het lichaam als gevoelsinstrument.

Trauma

In de praktijk is het ontdekken dat je nieuwetijdsenergie draagt vaak een lange weg. Je kan in haar hoogste gradatie, waarmee ik bedoel dat je je spirituele kennis al draagt vanaf je geboorte en eerder, reeds bedrijvig zijn met je helderen kanalen. Kanalen van helderhoren, -zien, -weten, -ruiken en -voelen die je bewandelt vanuit je intuïtie. En dat kan iedereen ontwikkelen. In deze staat van zijn ben je hooggevoelig en mag je leren om deze in te zetten in deze wereld om anderen te ondersteunen en te begeleiden binnen zijn of haar levensdoel als diegene daar klaar voor is. Maar niet iedereen is bewust vanaf de geboorte met dergelijke kwaliteiten, in mijn geval ben ik doorheen trauma gegaan die dan ook nog bleek niet van mij te zijn. Daarvoor heb ik een nieuwe term gecreëerd; dissociatief geprojecteerd trauma. dissocierenIedereen, ongeveer 25% van de mensen gaat door één of andere traumatische ervaring in het leven, heeft ergens last van onaangename lichamelijke en emotionele herinneringen. Dat betekent niet dat iedereen zo gevoelig is opdat er beleving van anderen geprojecteerd wordt in het auraveld waardoor er steeds gevlucht wordt vanwege een intens gevoel van onveiligheid. Een energie dat, indien bewust, steeds uitgeschakeld kan worden door het te transformeren via de bipolaire energie in plaats van dat iemand dissocieert en uiteindelijk depressief wordt. En al in dit proces ook nog es beschadiging gemaakt wordt door opvoeders dan begrijp je dat de weg nog moeilijker maakt.

Maar wat betekent die stresservaring in omgekeerde(bipolaire) richting?

Je kan stellen dat het zit in het aannemen van stress van buitenaf via de energetische gevoelstoestand van een ander of een energieveld in het collectief. Iedereen neemt energieën aan, maar als dat gebeurt terwijl je bipolaire energie draagt is het de bedoeling dat je leert energieën te kanaliseren en om te zetten tot essentiële energie. Energie wat puur is en bewustwording tot stand brengt. Verkeer je in dit soort status van zijn als nieuwetijdskind en je bent je er (nog)niet van bewust omdat je dit hebt ontwikkeld vanuit een hooggevoeligheid dan kan je stellen dat je in bipolaire energie leeft of anders gezegd omgekeerd kijkt naar de wereld. De wereld zegt ‘ja’, jij ‘nee’ en het ook nog es de bedoeling is. Je weigert te aanvaarden vanuit deze energie, en dat kan ook niet anderzijds verlopen, dat de wereld is zoals ze is; nog steeds niet vredevol en badend in tekortkomingen. Je ziet deze tekortkomingen, maar je ziet gelijk de oplossing op een helderziende manier. De transformatie is dat je deze aanreikt, eveneens in de energie. Stel je gaat alles aan door daadwerkelijk te praten in aardse strategieën dan zul je merken dat dat niet altijd in dank afgenomen wordt. Je bent in staat om deze omzettingen in actie te brengen op een nieuwe manier; in de energie namelijk dat verloopt via het collectieve veld. Het kan dat je nog verkeert bij mensen die je niet begrijpen als hooggevoelig persoon en je voortdurend gezegd wordt dat je maar beter wat realistischer kan zijn wil je nog es wat bereiken in je leven. Of je wordt vernederd door een ander in je leven die je triggert om sterker in je schoenen te gaan staan. Alsof hooggevoeligheid geen sterkte is. De vraag achter het waarom van deze weg en deze status van zijn is echter niet moeilijk. Ik probeer het even te schetsen. En ik kan begrijpen dat ik ook hier als indigo mogelijks niet zal binnenkomen. Ik weet wel dat het in het energieveld werkzaam is, dat weet ik, dat is zo, dat is je missie als indigo of een andere nieuwetijdsbestaan.

Denk aan een kind, volwassenen gaan zeer oppervlakkig om met de fantasierijke wereld van een kind, worden er als het ware eveneens door gecharmeerd maar aanvaarden het niet als een realiteit. ‘Het is een kind!’; wordt er geroepen. Het duurt dan ook niet al te lang dan dat het kind deze kwaliteiten verliest omdat de wereld deze niet aanvaard. Er moet ten slotte toegewerkt worden in het leven naar een systeem dat het kind anders vormt dan het had ontwikkelt vanuit zijn of haar natuurlijkheid en essentie. Er wordt geloofd dat het kind zelf maar slecht zou ontwikkelen als het zich niet kan invoegen in een maatschappelijke rol ipv het zijn van zichzelf. En ondertussen zijn we toch in ons bewustwording proces weer aangekomen bij het Zelf op maatschappelijk vlak; we zijn aanbeland bij het ik, wees jezelf, doe yoga waarin de foetus-houding terugkomt, mindfullness, enz… We doen er aan mee omdat het beter voelt waardoor we weer verbinding maken met die fantasie en creativiteit. Het voelt goed. Kunstenaars worden overgewaardeerd door wetenschappers en denkers omdat er vol ongeloof gekeken kan worden naar dit loslaatproces en men in een diep verlangen kan zijn. Ikzelf voelde me 7 jaar terug geroepen om verder te gaan dan de uitbehandelde psychiatrisch cliënt die gezegd werd dat het label aanvaard moet worden. Er is al langer een uitkomst hierop maar daartoe is nog geen vertrouwen vanuit de medische wereld net zoals er geen binding is met de term hooggevoeligheid. Dit maakt het ontzettend moeilijk voor iemand die bipolaire energie draagt om aan persoonlijke ontwikkeling te doen want het is wel de bedoeling dat er op elk moment professionele ondersteuning komt want het is niet de bedoeling dat jongeren o.a. binnen de muren van de psychiatrie en daarbuiten blijven tollen op enkel medicijnen die het Zijn ernstig beperken en beschadigen. Een omgekeerde energie dragen is te complex om het alleen te kunnen doen. Ik had de luxe getrouwd te zijn met een wetenschapper/psycholoog die wel mijn hooggevoeligheid wist te appreciëren. Daar vandaan heb ik me losgewrikt uit de greep van bipolariteit en deze energie uitgezet ipv opgeslagen.

Alleen

In de tijden dat ik mijn bipolaire energie niet meesterde kon ik enigszins begrijpen vanuit de ggz-instelling dat ik medicatie nodig had, maar ervaringen opdoend had ik ze nodig om te oefenen hoe ik zou omgaan met oftewel depressie oftewel dissociatie in ernstige mate; manische-psychose. Waarin nog steeds medisch gezien geen duidelijkheid is over deze aandoening heb ik gelukkig het traject gelopen zonder ernstige blijvend letsel hieraan en de nodige wijsheid opgedaan wat de link is met hooggevoeligheid. Het model waarin ik me bevond bij ongecontroleerde bipolaire energie, en hier doet de wetenschap de controle via medicatie, is de zandloper. zandloperIk geloof dan ook in de supersensitiviteit van mensen die bipolaire energie dragen, dat afwezigheid van medicatie niet kan als men niet vanuit het Zelf blijvend stabiel kan blijven. Dat alles heeft te maken met de mate van hooggevoeligheid. Daarom is het voor mij niet mogelijk om zonder medicatie deze energie te dragen en ik geloof dat medicatie hoort bij iemand met de manisch-depressieve aandoening of bipolaire aandoening. Net als een bepaalde kleur bij iemand hoort. En ja de farmaceutische industrie loopt gigantisch verkeerd hierbij, laat me dat voorop stellen, net als bij vele ondernemingen is geven en nemen compleet uit balans.

Het dragen van deze energie heeft veel verantwoordelijkheid in zich want het tegenovergestelde wordt geleefd iemand. Deze energie voelt als een losgeslagen vuur dat chaos kan veroorzaken ter wille van vernieuwing en vruchtbaarheid. Ik kan me nog herinneren dat ik de huiskamer van de gesloten instelling verbouwde en absoluut niet kon geloven achteraf dat ik die chaos had aangericht. Het was mijn man die de verhalen deed, ik kon alleen herinneren hoe de depressie hard insloeg na zo’n manisch(-psychotische) episode. Van het aanrichten van losgeslagen woede of extreme lachbuien die de afdeling op z’n kop zetten weet ik alleen nog maar in flarden. Uiteindelijk stond ik er alleen voor om hier telkens weer uit te geraken, wat was dat zwaar. Ik had in uitersten geleefd en na elk zo’n episode moest ik een jaar lang herstellen. Ik was telkens nadat de depressie manifesteerde als laatste fase(zo kom je uit een psychose) hard neergekomen op aarde en werd hierdoor herinnerd aan de wereld waar ik niet wou zijn. Dit was nog harder. Hier valt het zand van de zandloper dat naar beneden is gevallen uit de hoogste koker, op een platform waardoor je breed de grond verkent. Dit terwijl je tergelijkerheid met een open waaier naar de kosmos gericht bent. Dus 2 werelden beheren is wat er van me gevraagd werd. Aan de kosmoskant of het bovenste platform van de zandloper voelde het steeds of ik in een zwembad terecht kwam waarin ik visioenen had die ik niet kon kanaliseren en waardoor ik mijn eigen lichaamsenergie opgebruikte. En zo komt de depressie dus. Maar er was natuurlijk aan de bovenkant van de zandloper veel meer waardoor ik werd gedreven. Toen was dat een compleet onbekende wereld. Ondertussen leef ik in volledige stabiliteit omdat ik ben gaan begrijpen waar mijn hoogsensitiviteit door gekenmerkt wordt en herken ik dat faalloos in anderen. Hiervoor bewandelde ik het pad alleen want het was niet meer mogelijk om, verder dan medicatie-voorschriften, mijn vragen te stellen aan een psychiater en psychiatrisch verpleegkundige. Mijn visioenen te delen als een onderdeel van wie ik was en ben.

Hier begon mijn alleenheerschappij van deze merkwaardige energie in mijn lijf en psyche. Ik ben gaan verkennen waarom ik en anderen het hebben en wat de bedoeling ervan is. Tenslotte werd ik ervaringsdeskundige in het waarom de term nieuwetijdskind/volwassene geboren werd en begeleid ik nieuwetijdskinderen en jongeren/jongvolwassenen op hun pad van healing en uiteindelijk het leren kennen van hun spirituele wijsheid. Over het waarom dit trauma  een complexe constructie was en wat de kracht van ‘ziekte’ in essentie is. Dit alles zal ik in deel 2 beschrijven.

Deel 2 volgt…

Dit bericht werd geplaatst in Bipolariteit, De Nieuwe Tijd, Indigo, Levensverhaal, Manifesteren, Nieuwe Tijd, Nieuwetijdskinderen, Psychiatrie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s