IMP: Instant Manifestation Power(ter herstel van de Godinnen-matrix)

                      (soon to be translated in English)

” In order for change to come, awareness must be present. In order for awareness to exist, one’s eyes must be open, and the best way to open someone’s eyes is to show the truth”  – Charles Virtue(Indigo)

In dit artikel kan je jezelf overstijgen als je ziel het reeds toelaat om rechtstreeks te manifesteren met het universum. Al moet ik mezelf ondertussen niet meer overstijgen om te manifesteren in de energetische wereld, wel moet ik mezelf overstijgen om bovenstaande uitspraak neer te schrijven, want ik word als nieuwetijdskind, indigo-ziel, uitgedaagd om telkens bij het wayshowen te blijven vanuit mijn waarheid. Niet te verstaan dat ik de waarheid in pacht heb, maar het betekent wel dat mijn waarheid nogal confronteert vanwege de transformerende energie die ik draag om mijn missie uit te dragen. Vaak een eenzame taak, zeker als zeer gevoelig persoon die ik ben als indigo, want ik verlies in kracht als ik drama toelaat die gebaseerd is op het ego. Telkens eerst voelen vooraleer je kan analyseren om te transformeren. Tevens aandachtig zijn en scherp staan met een grote portie humor over al dat menselijk drama is vaak de enige manier om te dragen datgene wat getransformeerd mag worden. Of ik voorspel iets en het komt niet uit op de gewenste tijd, of ik doorlees een vriendin die met leugens omgaat al voor ik haar echt ken. Al datgene is dan nodig weg te transformeren en dan afscheid te nemen in de meeste gevallen. Een leuke taak is het niet, maar het resultaat is wél leuk. Uiteindelijk mag ik me gelukkig prijzen als dan de inzichten voor ieder betrokkene gearriveerd zijn.

Voorop staat is dat wij allemaal spirituele wezens zijn in een menselijke ervaring en deze bewustwording is heel belangrijk voor de wereld van vandaag. Als we dan kunnen rechtstreeks manifesteren betekent dat het niet nodig is om meditatietijd uit te trekken om in contact te komen met deze delen van het universum die jouw verbinding of thuisbasis zijn. Als indigo is het heel ingewikkeld om te leven binnen energetische healingspatronen die uitgeschreven staan en verpakt zijn in een cursus of opleiding. Dat werkt gewoon niet, dus elke dag, elk moment is het veel interessanter om met visioenen te werken die ik uitvoer of jij kan uitvoeren als je je manifestatiekracht wilt bundelen. Anders had ik ze niet, dat klinkt als fantasie en verbeelding voor de wereld, maar aan jou vraag ik eigenlijk niks meer dan gewoon te respecteren wie je bent als spiritueel wezen. We zijn allemaal verbonden, elk uniek. Ik bedoel hiermee om je te verbinden met de energiewereld waar jij reeds mee verbonden bent, die zich aansluit bij het collectief geheel van ons bestaan. Onderstaand kan je sheet (1) en (2) als voorbereidende tools lezen gevolgd door de verdieping: Hoe Instant-Manifesteren?

imp1

imp2

Hoe Instant-Manifesteren?

Ik heb geleerd binnen mijn eigen manifestatieproces volledig te gaan vertrouwen in mijn innerlijke kracht die geassimileerd is op mijn innerlijk stem. Maw. intuïtie genoemd. En dat hebben wij echt allemaal, alleen is het bij de meesten nog niet doorgeactiveerd, maar iedereen weet, voelt, hoort, ziet, ruikt helder. Het is een kwestie van bewustwording van de energielaag waarop deze frequentie zit. De radiogolven vangen op de zenders, jouw intuïtief kanaal wordt bij het lezen van deze tekst geopend! Ook als dat betekent om in de kracht van fantasie(zie afb. op het eind) te gaan en daarin te geloven, want alles is werkelijkheid, elk aspect van onze innerlijk wereld. Ten tweede heb ik hoofdzakelijk gebruik kunnen maken van mijn indigo-zijn, waar de kracht van verbeelding en fantasie voorop staat, en die er dus al is in iedereen om voorop te plaatsen. Men kan enkel teren op het diepe vertrouwen in de informatie die in ons zit, terwijl de gehele wereld soms anders denkt. Een wereld die ommewegen maakt en mij eigenlijk voorheen niet begreep, maar dit is aan het veranderen. Als je dat fenomeen omarmt dan hou je elke vorm van energie buiten die probeert om je af te houden van je pad. Juist als indigo is dat niet vanzelfsprekend geweest. Hedendaags duurt het hooguit enkele dagen om ongewenste energie van anderen en alles wat daarbij hoort, zoals globale collectieve energieën(denk aan terrorisme en oorlog) en daarbuiten(cyberwar), weg te halen in mijn auraveld. Zeker indien deze binnenkomen zonder dat ik er erg in heb, ook al ben je je als indigo haast bewust van alles, maar niet echt alles, want dat kan ook niet. Zie het zo, als ik deze ongewenstheden voel kan ik ze transformeren naar het Licht, net als jij. Wat bij mij terecht komt komt uniek terecht. Misschien is het tijd om jou unieke manifestatie-inhoud te leren kennen.

In een lichaam vertoevend is het nog niet zo makkelijk, hoewel indigo’s hun energieveld verweven hebben met het collectieve veld, om daar waar nodig oude energieën te transformeren. En geloof het of niet maar ik vind het uiterst vervelend als ongewenste drama van mensen om me heen komt. Al weet ik dat ik dat mag transformeren naar het Licht, toch voel je steeds de pijn van de ander die alleen maar lijkt je eigen pijn te zijn. Maar toch gaat het zo. Voor nieuwetijdskinderen als indigo’s is het haast onmogelijk om dat niet te voelen, omdat dat juist de angel vormt of iets geloofwaardig is vooraleer een indigo dit verder gaat onderzoeken en ontleden. Want het is wel zo aangewezen om het bij het juiste eind te hebben in je vriendenkring, je lichtwerk en zoveel meer, omdat het cruciaal is dat je zuiver kan manifesteren. Het lichtwerk kan niet ten koste gaan van lagere energievelden als je het vraagt aan de indigo. Daarom kiest een indigo een manifestatieproces af te werken boven elk aards drama die hem of haar kan verstoren. Het is liefde die de motor is, net als de eenhoorn(het paard) standvastig kiest voor zijn of haar baasje omdat deze weer verbonden mag worden met het Licht van zijn of haar afkomst en dus Hogere Zelf. Opnieuw verbonden met alles wat is. Dat is precies waarom de paarden/dieren hier zijn. En precies waarom de indigo’s hier zijn.

paardenHier gaat het over de ‘andere’ energie die je draagt wil je in het collectieve veld manifesteren, want daar wil ik me op richten(dit is ten slotte mijn specialisme). Is het bedoeld voor de indigo alleen? Nee. Wel kan de indigo ervoor zorgen dat zijn of haar energie verspreid geraakt zodanig hierop meegevaren kan worden. Daarvoor moet de indigo deze uitzetten zonder te compromitteren of af te glijden in de listen van tegenkracht en ego-energieen van anderen. Een serieuze leerschool om dit onder de knie te hebben kan ik beamen. Het koste me jaren om me überhaupt bewust te worden dat ik bipolaire energie droeg die ik zou moeten gebruiken om de wereld mee te helpen transformeren. Ik kan je niet opleggen om indigo-energie aan te roepen, ik kan je enkel vragen om bewust te worden van het feit dat iedereen 2-polige energie zal gaan leren dragen ter wille van het openen van vredesenergie in de ander en het collectief. En dit is niet de ‘christus-energie’, nee dat is al altijd een misverstand geweest, dat is het kortweg nog nooit geweest. Ik spreek liever van de Jesus-energie of indigo-energie. Hieraan zit een immens gechanneld verhaal waar ik jaren aan gewerkt heb en ik momenteel neerschrijf in mijn boek. Nogmaal christusenergie bestaat niet, velen hebben er de verkeerde symboliek aan geintentioneerd. Dit even in het kort voor nu.

Hier en nu wil ik je helpen om datgene te doen waarvoor je hier bent, je te helpen herinneren dat alles dat je in de indigo-energie neerlegt zal gezuiverd worden, tot je klaarstoomt om je missie uit te zetten en dat is wat we collectief moeten doen: vrede creëren. Daarom ga ik geen tijd meer verliezen(er is veel werk te doen) en ga ik niet meer over emoties van alle dag, dat is niet mijn missie, daar zijn weer andere mensen voor waarvan dit wel hun missie is. Het is dan ook een illusie, zo channelde ik met Jezus, dat compassie een bodemloze put zou zijn waarbij tolerantie en solidariteit steeds moeten in acht gehouden worden. Nee, dat zijn religieuze verhalen en hebben niks te maken met de indigo-kracht van en door Jezus, die aanzette tot zelfliefde. Dat is een geheel andere insteek. Van zelfliefde naar zelfinzichten, naar zelfhealing, naar inzichten waarbij niks is wat het lijkt in de materie. Weg van de inhoud van de bijbel en zeker onze eigen gedachtes. Dus wil je snel en progressief manifesteren, dan is het handig om te beseffen dat wij nog voor een groot deel in oude energieën leven, al lijkt de kerk bvb. reeds achterop gesteld, toch hebben we te maken met het gevolg van beïnvloeding. Ik noem het even zo. Ik hoop dat je dat hier kan doorzien. Helder ziet.

Ik heb je nog maar een beetje bewustzijn gecreëerd over wat we met onze gedachtes doen, want de kracht van jouw gedachtes kan ook vele onaangename of negatieve gevolgen genereren. Kijk naar onze wereld! Kijk naar je eigen leven! Leef je je levensdoel? Als we onze wijsheid en intelligentie combineren dan komen we ergens anders terecht. Dan komen we bij het feit dat we energieën kunnen meesteren, verplaatsen, verwijderen en vernieuwen. Dat laatste is helemaal de bedoeling. Ik ga hier geen kleine voorbeelden geven maar ik begeef me met jou gelijk naar een Think-Big-Scenario. De ultieme kracht van vertrouwen. Het goed van de indigo. 

Even in een schema:

  1. Dus zonder meditatie het indigo-energieveld opzoeken door er op in te tunen in het diepste vertrouwen die in jou is te vinden. We hoeven niet te wachten tot we hierin eerst resultaat hebben door het eerst te voelen in het collectieve energieveld, maar we kunnen rechtstreeks naar de essentie gaan; het gaan leren vertrouwen dat het er is!
  2. Dan weten dat je ermee verbonden bent. Dat is niks anders dan een diep vertrouwen voeren met je ziel en haar missie, dat een mens hier echter niet is vanwege de wereld en haar maatschappelijke maatstaf.
  3. Vervolgens leren kennen wat de effecten zijn van bipolaire energie met haar 2-polen, het een goed is dat verbonden is met een matrix van gerechtigheid waartoe krachtige Godinnen behoren die hier nu leven in een lichaam of geleefd hebben in een lichaam, nu weer in de energie vertoevend. Het wisselt constant. Deze zelfrealisatie voor elke mens kan groeien, tot de indigo-energie de splitsing maakt in elke ziel. Opdat boven als beneden tergelijkertijd manifesteert omdat jij tergelijkerheid het kanaal bent voor de informatie van boven en deze doorstuurt naar beneden, de aarde. Door deze positieve energie te dragen ter wille van collectieve bevoorrading van ongewenste wereldwijde events worden transformatieprocessen gevoerd. Wat de creatie-energie nodig heeft, en wat bij jou aankomt via je intuïtie mag gerealiseerd worden in deze manifestatiekracht. Je gaat je bevinden in een duaal mangement, maar dan met 1 persoon, jezelf en de gesplitste energie. Als een prisma naar boven en naar beneden schijnend vanuit jouw lichaam als kanaal. Waarom is het niet genoeg meer om verder de huidige koers te varen die je momenteel nog vaat? Er is duidelijk snelheid nodig in deze bevoorrading, vooral bewustzijn dat indigolicht het Godinnenplatform kan healen en herstellen, ook al betekent dat dat we werken met een Licht dat tegenkracht niet tolereert en dus de nodige turbulentie kan geven. Want die turbulentie die kennen we allemaal(van aardbeving naar twijfel en ziekte,…)
  4. Je zelf in stand houden terwijl je dit leert hanteren is hier cruciaal, want het is een heftige energie die zich momenteel nog aantoonbaar onstabiel voordoet in het menselijk lichaam, daar waar het veel moeite kost deze te integreren in ziel en lichaam. Denk aan de bipolaire aandoening waarmee de wetenschap nog geen raad weet. Dit is niks minder dan mensen die nog onwetend zijn met de indigo-energie dat reeds vanzelfsprekend door ze heen stroomt.
  5. Ben je een geoefend energiewerker en kan je deze energie hanteren dan ben je klaar om instant te manifesteren. Ben je een niet geoefend talentvol energiewerker in wording dan is het belangrijk om bvb. aan Body Soul Fusion® te doen en andere technieken die je helpen om gegrond te werken met deze energie.

Aan de hand van de oefeningen die ik doe vanuit mijn werk met de paarden zal ik nog meer gaan vertellen over hoe om te gaan met tegenkracht-energie. Ieder die dit leert vanuit de nieuwetijdsenergie zal wellicht reeds heel goed begrijpen wat ik heb bedoeld in dit artikel. Voor alle indigo’s die dit lezen hoop ik je in Licht en Liefde te ontmoeten op je prachtige pad van transformatie -en manifestatiekracht. En dat gebeurt in het energetisch veld.

Manifesterende groet,

Michèle

imagined

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s