Support for Indigo’s and their challenges: (ENG/NL)

(scroll down for English)

NL:

Hier kan je via contactformulier als indigo-kind(mits toestemming van ouders) of indigo-volwassene je vraag stellen.

Veel jong volwassen indigo-zielen, maar ook volwassenen en kinderen komen voor vele uitdagingen te staan, alleen al in het leren kennen van je hooggevoeligheid. In de reguliere zorg wordt deze gevoelstoestand nog genegeerd en nog niet beschouwd als een natuurlijk zijnstoestand van de mens. Omdat je bent wie je bent hierin is de nood aan de man om deze gevoeligheden(niet overgevoeligheden) te gaan ervaren als een kracht. Een kracht die je onvermijdelijk nodig hebt om op je pad van je levensdoel te komen. Hierbij kan ik een gids zijn vanuit mijn eigen indigo zijn. Nogmaals verzoek ik als je jonger bent dan 18 jaar, om dit eerst te bespreken met je ouders of voogd. Daarna volgt eerst een Skype contact met betreffende voogd of ouder.

ENG:

Here you can pose your questions as an indigo-child (only by permission of your parent/guardian): contact form.

Many young adult indigo-souls, as well adults and children are facing lots of challenges, only learning how to deal with your high sensitivity. In classic medicine this natural state of being is still ignorant. But because that is the way you are it is an urgent call to experience your high sensitivity as a power. A power you will need unavoidable to arrive at your life purpose as an indigo. Hereby I guide you from my indigo being, but again I request if you are younger than 18 years old, to first talk about this to your parents/guardian. Subsequently a Skype contact with your regarding parent/guardian follows first.

Please add your questions or conments if your are experiencing challenges that need guidance while living your indigo-life. It is always nice for others to find free advice and share experience to get stronger. Cause your divine life mission is very important.

————————————–

Wie is de indigo-ziel?(ENG follows)

De indigo is een geboren waarheidsverteller.  Als deze waarheid die diep van binnen komt verworpen wordt, verweert deze zich vanuit een diep gevoel van oneerlijkheid. Dit gevoel is een gevoel dat de Indigo niet alleen draagt, maar samen met God (bron van alle leven) om de bron van leven weer op aarde te helpen transformeren en manifesteren.

De indigo’s zijn één van de AardeEngelen groepen(andere groepen zijn de Kristalkinderen/volwassen, zeemeerminnen, Hoge Priesteressen,…en veel meer). ‘God had een Engel gestuurd om…’ . Een AardeEngel met een indigoblauwe straal die de energie meedraagt om om te keren. Van chaos naar vrede. En dat doet de Indigo omdat het zijn/haar missie is. Het gevoel diep van binnen om trouw te zijn aan deze noodzaak voor Moeder Aarde en haar bewoners. De waarheid omschreven als: ‘Het kan niet zijn dat de mensheid op aarde heeft gekozen om zo te leven, het overbeschadigen van elkaar en van dieren, en andere levende wezens. Zo afgegleden is geraakt van de essentie van ‘zijn’, helemaal verankerd in de onderste chakra’s waardoor denken overgestimuleerd is met als gevolg een onrespectvolle samenleving.’

‘Dat hoort niet!’; zegt de Indigo.

In haar of zijn sterke gevoel van ‘zo en niet anders’ gaat hij/zij door zolang het moet en de transformatie plaatsvindt in contacten en situaties. Mensen wijzen op hun echt ‘gevoel’, in wie ze zijn in essentie om zo hun vergeten aspecten uit vervlogen tijden te helpen herinneren. Ook tijden waar oorlogen en macht hebben plaatsgevonden zodat karma mag verwijderd worden, de indigo kan je herinneren aan wat niet langer nodig is te voelen.

De indigo heeft niet een makkelijke taak. En is niet gewend aan het aards bestaan. Meeste Indigo’s doen er lang over om het hier en nu te begrijpen omdat ze eerst zelf de karma moeten wegwerken van hun omgeving(zoals opgelegdheden van rolmodellen waaronder ouders,…) om te kunnen zien doorheen die dikke vervuilde laag waarin de aarde zich heeft begeven om hun missie op te starten. Een nieuwtijdskind draagt zelf geen karma bij. Maar hun indigoblauwe energie is als het ware niet compatibel aan dat van de aarde waardoor struggle en onbegrip kan ontstaan. Er worden nu ook al Nieuwetijdskinderen geboren, één groep daarvan zijn indigo’s, die al heel jong kunnen manifesteren en minder fel of lang aan dat karmaproces hoeven te werken. Dit soort karmaprocessen heeft te maken met de keuze die een ziel maakt, in dit geval de indigo. De keuzes van de indigo’s wat betreft het wegroeien van karma zijn van levensbelang voor het voortbestaan van de aarde en het universum waardoor deze heeft gekozen om de er toedoende puzzels en matrixen op te lossen ten dienste van de mensheid. Daardoor is diezelfde mensheid ook een bron van ergernis zolang de indigo-ziel zijn of haar plek op aarde niet heeft gevonden/begrijpt. Het is een plus als je mag opgroeien als indigo in een gezin die je niet onderdrukt in je ‘anders zijn’, maar dus eveneens kiest een indigo-babyziel vaak voor ouders die informatie dragen ter wille van de sterke missie voor de aarde en het universum.

(ENG. will be added soon)

Indigo’s & karmic involvement:

Indeed indigo’s are involved in karmic activity since they are here as well to help humanity to remember their unhappiness coming from karma. In this case unexplained pain is coming from other lives.

karmische verbinding

Diseases or other mental imposed energies are rather a burden asked to undo if there is enough consciousness present. The indigo feels the unwanted energy with someone or a group but is requested not to get involved by it’s darker and lower energies. It is only purpose to transform lower activity away so healing can occur. A very important realization for an indigo on his or her path of light!!

In this the indigo needs to be informed how to protect him/herself in doing so to avoid symptoms of karmic transmission of others. By cutting the energy cords formed between a person or situation your energy will be restored. There are many ways of doing that. I personally ask the high angelic energy to do so.

There is many information written on the internet to protect you energy. You can search by: energetic protection.

copyright photo: angel-wings.nl


ouders


They’re everywhere, the purposeful Indigo and Crystal children:

aboriginalchild

Aboriginal, creole, white, transgender…crystal children are following the trailblazing path of the Indigos(children and adults) towards a safer and more secure world. While Indigos are the warriors and the leaders who chop down everything in their paths that smacks of old structure and paradigm. Crystals are here now to usher in harmony, working together with the indigo. 

Are you rejecting them? Like you might still reject gay people f.e.? Or are you wanting to step in to a life of freedom you are missing everyday?
Know that indigos don’t like cults, sects nor any of a followers system, they are here for you, to mirror that you are already free…to make you stop searching and to start living.

If you feel like the description of the Indigo above, you might like reading: The Indigo Survival Guide, Olena M.A. Gill

Copyright Photo: pinterest.com
NL:

Hieronder lees je de Engelenboodschappen die ik schreef tot 2016

ENG:

Below you read the Angel messages I wrote until 2016


Engelenboodschap voor vrijdag 07-04-2016

etislaapt

De paarden lagen vanmorgen echt neer in de stallen, een fenomeen dat zich over de voorbije weken voordeedt. Hmmm…kzag mezelf er al bij liggen als ik kijk dat mijn energie al net zo ongegrond is als wat. Ik kwam bij het paard D. en ze wilde niet verbinden met het aardse. Jap herkenbaar, zoals bij vele mensen en dieren momenteel. Toch hielp ik haar via de hoeven om haar te laten voelen hoeveel makkelijk het is om toch te verbinden. Haar baasje zal haar hierbij momenteel even moeten helpen.

Het voordeel bij de dieren, voor zover een eigenaar dat respecteert, is dat ze zich gewoon permitteren om te rusten en lui en onproductief te zijn. De mens gaat zich al gauw begeven in een schuldgevoel omdat de prestatiegerichtheid niet is zoals vanouds. Kzou zeggen wees dankbaar, want als het zou zijn als vanouds dan krijgen we ook alles maar weer als vanouds. Nee, daar willen we niet heen. Althans als je graag wilt groeien als ziel! je echte wensen te realiseren hier op aarde zonder dat je afhankelijk bent van het collectief. Kijk we kunnen niet meer dezelfde oude fouten maken, veranderingen niet omarmend, enz. We zijn met, jawel in deze tijden van terreur, zovelen die graag vrede willen op aarde, alleen willen we de transformatie niet trotseren die daar nu collectief te zien is. Dat kan je zien aan de vele mensen die eerder een snauw geven dan een zetje. Dat is goed nieuws roep ik dan, de humor inziend van onze menselijkheid, grapjes erover makend ipv me boos te maken. Gisteren was ik bvb. boos op mijn huurmateriaal voor een klus in de tuin. De schuurmachine kon niks goed doen voor me…tot ik me overgaf aan mijn gevecht met de collectieve energie. En ja dat kan ook als je voor een baas werkt. Nu lijkt dat enkel niet haalbaar. Maar dat lijkt alleen maar zo.

orkaan

Hoe we geleefd hebben al die millennia na elkaar vanuit een oud systeem voelt niet perfect genoeg meer.  Zonder die snauw, die aanval, die verdediging, zonder het opkomen voor jezelf in boosheid kan er geen vernieuwing plaatsvinden. De paarden voelen zich niet al te lekker, maar ze accepteren hun lichaamsmoeheid, hun zielemutatie. Wij als mens kunnen daar niet zo goed mee om, nog niet, maar weldra komen we aan op onze zelfgekozen bestemmingen. Kijk naar Slab city in Amerika waar het mogelijk is te leven zonder geld en maatschappij. Of kijk simpelweg naar jouw wens om niet meer gebogen te lopen onder geld en facturen, hoe je nadenkt hoe je uit die sleur komt. Hou je vast aan het collectief ongenoegen, doorzie het en weet dat het een plan heeft. Als je dat kan zien en op afstand kan kijken door in je kracht dicht bij jezelf te staan dan zul je zien dat we achter de schermen hulp krijgen van heel veel transformatie. Laat die even binnenkomen.

Dat is heel even wat ik meegeef voor nu en hoop dat dit stukje tekst je meeneemt naar jouw persoonlijke visie op onze huidige verbindingsacties(-oorlogen). Het is niet niks, maar het is zeker niet bedreigend als jij afstand neemt van de drama door in de vortex van de oorkaan te gaan staan. Het is gewoon hoe het nu nog even moet gaan. Tot de vliegtuigen uit de lucht zijn, technologie nog maar een kwestie is van ‘tja zo kan het ook!’. Ongenoegen, slachtofferrol omzetten in kracht waardoor nieuwetijdssystemen het overnemen van de oude politiek. En die systemen zitten in ons allen, jij hebt een nu reeds een prachtig nieuw idee in je hoofd…wel lieve medemens je zult gauw weer spontane actie ondernemen….kijk maar…

Wens het! Droom het! Doe het!

…een andere volgorde wijst je regelrecht terug naar het oude.


Engelenboodschap voor week 46-2015:

 
EBW-46-15


Angel message for 10 oct 2015

EBW10-10-2015


Angel message for 16 sept 2015

EB-16sept15-ENG

For more past Angel messages see: category ‘Angel message’


(Scroll down for English)

Engelenboodschap voor maandag 31-8-2015

Het is gaande nu, er is genoeg transformerende energie op aarde om jouw keuze bij te stellen om je trilling te verhogen.

Stel je kiest in 1 keer, in diep vertrouwen dat jouw Zielelicht bijzonder en onbeschrijfelijk krachtig is en je laat los wat je niet meer dient, dan zal je ongeacht in de sterke stroming meegaan van het Gamma-fotonenlicht dat 12 hertz boven het niveau van de 5D(5de dimensie)aarde is geworden.

IMG_2457

Alleen vergt dit diep vertrouwen…

De Warrior-kracht wat je voelt als je kan intunen op deze golf is bipolaire kracht. Het gevoel van de tegengestelde energie tussen pool 1= de 12-hertz frequentie en pool 2=dat van de 5D aarde.

Sta in de vortex(oog van de storm)ervan en blijf er staan; zoek geen connectie met de wervelende krachten eromheen(deze helpen via een tegenkracht enkel de vorming ervan en kunnen uiterst gevaarlijk zijn om er iets mee te doen). Het voelen vanuit haar vortex op deze plek is meer dan voldoende om er je informatie in op te halen wat jij nodig hebt om via jouw Licht van service te zijn aan wereldvrede. Als je daarop mediteert is het noodzaak, en dat druk ik op het hart, om extra goed te gronden en je gronding daarna nog enkele uren bij te houden!

Dank aan de AartsEngel Michaël, de Godin Isis en de Band of Mercy.

❤️

Voor meer Engelenboodschappen zie: categorie ‘Engelenboodschappen

—-

English:

Angel message for 14 sept 2015

It is going on now…there is enough transformational energy on Earth to adjust your choice to increase your frequency.

If you choose at once, in deep faith that your own Soul light is special and indescribably powerful and you are able to let go of what no longer serves you, then you will catch the strong Gamma-Photon Light that is now located 12 hertz above our 5th Dimension level of mother Earth.

IMG_2457

It only takes deep faith…

The Warrior-force you will feel when you tune in on this wave is a bipolar energy force. The feeling of opposite energy between pole 1= the 12-hertz frequency and pole 2= the one of our 5D Earth.

You can stand in the vortex(the eye of the storm) to stay there; don’t connect with the swirling forces around it(these are only there so all of this could be created and would be dangerous if you do so). What you feel from standing in that spot is more than enough to get your information you need to serve world peace by your Light. When you decide to meditate on this event it is necessary, and I touch your heart, to ground thoroughly. And to ground for a couple of hours afterwards!

Thank you Archangel Michaël, Isis the Goddess and the Band of Mercy.

❤️

For more past Angel messages see: category ‘Angel message’


Engelenboodschap voor maandag 31-8-2015

De Engelenboodschap komt op het moment volgens de Wet van Aantrekking, tijd is geen optie in Goddellijke Waarheid

ontvang

Voor meer Engelenboodschappen zie: categorie ‘Engelenboodschappen

           

(Scroll down for English)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s