About un-imposed (text is under construction)

(Dutch scroll down)

ENGLISH:

Experience and study

 • I am Michèle
 • Art
 • #LeavingTheSystem
 • Indigo’s and Challenges
 • Horses
 • Earthly resume

I am Michèle:

I call my purpose: ” the survival in a desert that you try to absorb and that you do not defeat because you allow her warmth to turn it into wisdom ”.

A life purpose is a path that we walk in this life and the other lifetimes, only it becomes a mission if you are aware you are walking this life purpose instead of a job.

My personal goal of life has become the most fantastic slide with possibilities that I could not have thought of. Many insights were mainly due to many intense life experiences that formed my expertise, which allowed me to grow into a spiritual teacher. I practice my life from my personal bond with my spiritual connection; mostly by the Angelic Kingdom. It happens, it is! By doing collective light work most of the time, which you mainly feel in my articles, I send out that Angelic light. Because of this connection, people address me with questions in their own search for their deeper value within their own beautiful soul and life purpose. This way wisdom is passed on; me myself and the other person miraculously rises on his or her growth process. This is called working with the divine. I feel blessed again and again.

Performing my life purpose I feel particularly connected to guide children and young adults in understanding their life as a mission, as a new age child. Which I also walked and still walk.

My lightwork is spread out in the following expertises: my healing Artwork, in the movement #LeavingTheSystem, the Q&A aid for indigo’s and there challenges, my approach as an Energetic Horsewhisperer.

!!! Incomplete text – under construction (dutch scroll down)DUTCH:

Ervaring en studie

 • Ik ben Michèle
 • Art
 • #LeavingTheSystem
 • Indigo’s and Challenges
 • Horses
 • Aardse CV

Ik ben Michèle:

Ik noem mijn levensdoel: ” het overleven in een woestijn die je probeert te absorberen en die je niet verslaat omdat je haar warmte toestaat om het in wijsheid om te zetten ”.

Mijn persoonlijke levensdoel is een pad die ik loop als de meest fantastische glijbaan geworden met mogelijkheden die ik eerder niet had kunnen overzien. Vele inzichten kwamen vooral door heel veel intense levenservaringen die mijn deskundigheid vormden waardoor ik mocht groeien tot spiritueel leraar. Mijn leven beoefen ik vanuit mijn persoonlijke band met mijn spirituele connectie en dat verloopt veelal via het Engelenrijk. Het gebeurt, het is! Het grootste deel van de tijd doe ik dat aan de hand van collectief lichtwerk, wat je vooral in mijn artikelen voelt. en dat licht stuur ik uit. Hierdoor spreken mensen me aan met vragen in hun zoektocht naar hun diepere waarde binnen hun eigen prachtige ziel. Zo wordt wijsheid doorgegeven waardoor de ander wonderbaarlijk ontspringt op zijn of haar groeiproces. Ik voel me dan telkens weer gezegend. Hierin voel ik me vooral verbonden om kinderen en jong volwassenen te begeleiden in het begrijpen van hun leven als missie, als nieuwetijdskind. Dewelke ik ook heb gelopen en nog steeds loop.

Mijn lichtwerk is verspreid over de volgende expertises: mijn helende kunstwerk, doorheen de beweging #LeavingTheSystem, in de Q&A hulp voor indigo’s en hun uitdagingen en mijn benadering als Energetisch Paardfluisteraar.

Verder is het de bedoeling dat ik ga groeien doorheen het collectief lichtwerk dat ik uitvoer in Nederland en in het buitenland. Dit doe ik samen met mijn man, mijn tweelingziel. Stel me gerust meer vragen over dit onderwerp. Af en toe schrijf ik hierover op mijn blog of Instagram.

Un-imposed is mijn site -en blognaam en mijn naam is Michèle Quaegebeur. Ik heb tot medio 2016 deze blog geschreven om de inns and outs te verkennen van mijn hooggevoeligheid als indigoziel(Wie is de indigo-mens?). Vanaf 2016 groeiden mijn artikelen verder, steeds weer in de bewustzijnstrilling van het nu van nu. Zoals de oudere artikelen dat ook waren toen ik volop ontdekte wie ik was in spiritueel opzicht. Ik heb deze blog toen geschreven om mijn innerlijke kracht als indigoziel te verbinden met de kracht van gelijk wie als mens hier op aarde groeiend in zijn of haar eigen krachtige verbinding. Maar vooral om als nieuwetijdskind te laten voelen wat het is om een indigo te zijn en door te geven wat mijn ‘indigo-zijn’ kan betekenen op collectief vlak. Toen na deze periode de teleurstelling terugkwam in mijn beleving van de mensheid moest ik er even tussenuit. Een kwetsbaar gegeven voor een gevoelig mens als ik. Peilend hoe ik verder moest in de collectieve bewustzijnlaag van een zeer transformerende tijd op aarde. Ik moest preciezer weten hoe ik mijn aandeel hier verder neer zou zetten, want waar de nieuwetijdsenergie heen wil gaan zou ik absoluut heen gaan.

Toen deze pauze kon ik weer omarmen dat de tegenkracht plannen ter verkenning aan het smeden was om mij naar het volgende deel van mijn levensdoel te brengen. Ik zou de mensheid opnieuw beleven ter wille van mijn eigen ontwikkeling zodanig nog krachtiger in mijn centrum te staan en te blijven staan terwille van mijn indigo-missie. Wat ondertussen helemaal duidelijk is geworden, enkel hoe dat zal plaatsvinden light in de handen van mijn gidsen op aarde en in spirit.

‘En omdat mijn vorige levensdoel-fase het nieuwe heeft gevormd wil ik heel graag mijn dank uiten aan iedereen die ik op mijn pad kreeg om mijn FB-groep genaamd: ‘Karmische pijn kan stoppen!(zelfhulpgroep)’, te laten zijn. Ervan te mogen hebben geleerd en de durf te hebben gehad om dit te doen. Dit is nu een archief geworden dat kan worden ingelezen mocht je vragen hebben over karma en haar impact in ons leven. Ga naar de FB-groep Karmische pijn kan stoppen!(zelfhulpgroep)

Mijn FB homepage staat doorverwezen naar mijn Instagram: https://www.instagram.com/unimposed/

Dit alles leidde tot het verder schrijven van mijn boek. Een boek waar ik nu intensief mee bezig ben, al jaren schrijf ik hier aan. Een boek over de verbinding van spiritualiteit met de wetenschap, daarin uitgelicht het onderwerp psychiatrie. Een boek van vergeving van de wereld en van elke mens die ik tegenkom als dat pijn doet ter wille van transformatie. Waar pijn telkens wordt omgezet in kracht en waardoor healing mooi en volledig één kan worden met mezelf en die ander of dat ene gebied. Ik kon uiteindelijk besluiten om volledig voor mezelf te kiezen, volop niet gelovend in de illusie van egoïsme, waardoor er wijsheid kan blijven stromen. Ik zeg niet dat het altijd makkelijk is, wat zeg ik, het is soms ontzettend ingewikkeld en moeilijk. Maar juist deze momenten brengen een nog diepere healing van mezelf en niet te vergeten healing voor de wereld. Ik geloof dat we elkaar healen doorheen onze gezamenlijke energetische verbinding als we deze zuiver houden. In mijn boek licht ik wellicht mijn land van afkomst uit, België, waarbij ik nog, misschien verrassend, heel veel pijn aantref onder de botten van de mensen. Een land wat ik energetisch niet zomaar benader wat betreft collectieve healing en waarvan ik hoop, doorheen het onderzoek tijdens het schrijven van mijn boek, nieuwe inzichten over mag krijgen(dat is ondertussen aan het gebeuren – het is dan okt. 2017). Ik ben er niet voor niks geboren.

Door te kiezen voor de impact van het bewandelen van onbewandelde paden binnen elke vernieuwing van mijn energiewerk is gebleken dat er een voortdurend puzzelweb ontplooit in nog sterkere visioenen. Zoals dat altijd gaat binnen het lichtwerk; wensen voor vrede, dromen hoe je vrede kan brengen, voelen hoe je het gaat doen en gelukkig weet ik dat mijn levensdoel is gaan verschuiven naar het schrijven van dit boek. Veelal onbekend terrein, een intuïtieve verbinding met gids, Engel, Engelenmens.

Art: (under construction)

#LeavingTheSystem: (under construction)


Indigo’s and Challenges (ENG/NL):

Dit is een Q&A voor nieuwetijdskinderen en jong volwassenen die de vele uitdagingen kennen van hooggevoeligheid. Ik gegeleid deze uitdagingen opdat deze kunnen worden ervaren als een kracht die diegene op zijn of haar pad nodig heeft om zijn/haar levensdoel mee te begeleiden. Hierbij begeleid ik vanuit mijn eigen nieuwetijdsenergie van het indigo zijn (https://un-imposed.com/wat-is-wat/wie-is-de-indigo-mens/) en verzoek om jongeren onder 18 jaar om dit eerst te bespreken met zijn of haar ouders of voogd.

Artikelen over dit onderwerp: https://un-imposed.com/indigo’s and challenge


Paarden:

Ga naar: https://un-imposed.com/paard-en-kindjong-volwassene/


Aardse CV:

 • Integrated Energy Therapist:

Ondertussen is deze techniek bij mij gaan settelen als een opstap naar mijn eigen invulling van het healen van mens en dier(met als specialisatie paarden). Nu ik het healingswerk voor de volwassen mens doorverwijs naar een collega waar ik ontzettend veel vertrouwen in heb, kan ik me vollediger inzetten als het gaat om kinderen, jongeren en jong volwassenen of dieren. Of juist kind/jongere en paard. In dit geval voel ik in of ikzelf wel dan niet de bedoeling ben in hun leven. Ik ben daar ontzettend eerlijk over en verwijs door als dat de persoonlijke groei van de ander bevordert.

IET

Ik studeerde in 2014 bij de Engelen Academie te Drachten, waar ik mijn Advanced level behaalde om te werking met de energie van AartsEngel Ariël. Dit is gebeurd doorheen 3 initiaties in de IET®(Integratied Energy Therapy) die het mij mogelijk hebben gemaakt om als sterk instrument met deze kracht anderen te helen.Deze hoge energievibratie breng ik aan als instrument in het lichaam waardoor elke auralaag(fysiek,emotioneel,mentaal en spiritueel) kan helen.

 • Doreen Virtue en Louise Hay:

Van 2011-2014 werd ik 3 jaar lang begeleid door Doreen Virtue en Louise Hay die mij als mentoren hebben geloodst door de verschillende lagen van energietransmissie. Dit gebeurde o.a. tijdens een ontmoeting met Doreen Virtue in 2011 in London en via de vele lessen die ik via Doreen’s programma’s op Hayhouse radio(opgericht door Louise Hay) heb genoten. Omdat ik klaar ben(geroepen voelde)in dit leven om te werken met Engelen energie was het vooral mijn contact met de Engelen zelf die mij hebben gestuurd in o.a. de richting van deze blog. En tot dit punt was dat de dorre woestijn, maar haar vele verborgen helende bronnen van water kwamen meer en meer op mijn pad. Zoals de lessen van de vele paarden die mijn leven hebben beïnvloed. Een niet aflatende bron van leven die mij dagdagelijks verbaasd in haar weelde van kennis en wijsheid.

 • De Engelen zelf:

Op dit punt gekomen zou ik in het grootste gedeelte van onze maatschappij horen dat ik gek ben. Althans dat is drastisch aan het veranderen nu de Nieuwetijdsenergie de wereld door elkaar aan het schudden is. De Engelen hebben mij geholpen om alles te herinneren dat ik nodig had uit de veeltallige incarnaties die ik heb geleefd. Vele levens waarin oude wijsheid,en helaas oude pijn werden opgeslagen. Aldus de Engelen was het de bedoeling dat ik beiden zou aangaan. Ervoor te kiezen om dat te doen!

En dat deed ik. Ze waren werkelijk zo aanwezig dat ik hun vele signalen volwaardig heb opgepikt en uiteraard nog steeds doe. Ik mag, als de vrije wil(universele Wet van Vrije Wil) van de ander dit toelaat iedereen op zijn of haar zielepad helpen begeleiden zodanig ieder in contact kan komen met de werkelijkheid van zijn of haar Levensdoel. En dat is bijzonder,wat zeg ik, een voortdurend mirakel in mijn leven. Het is geven en nemen, de ander geneest, jij geneest…het prachtige gegeven van wat Engelen energie doet!

Het werken met deze fantastische energie heeft mij laten inzien dat ik nieuwetijdsenergie draag in de vorm van een Indigo. Kenmerkend is mijn indigoblauwe aurakleur die ik en vele andere indigo’s dragen. De Engelen lieten me al heel gauw weten dat ik klaargestoomd wordt om dagdagelijks deze Indigo-energie te gaan gebruiken. Wat ik natuurlijk al helemaal doe ondertussen…ik ben er tenslotte mee geboren.

 • Wat vooraf ging:

tot 1993:

 • semi-professionele dansopleiding bij Koninklijke balletschool Rose D’Ivry; w.o. diverse workshops en dansstages

1992-1996:

 • afgestudeerd in Beeldende Kunsten in Belgie
 • danser bij het toenmalig Euro-Disney(Disneyland) te Parijs, diverse freelance   dansprojecten w.o. bij het Mechels Miniatuur Theater

1996-1998:

 • wereldwijd gewerkt als fotomodel voor Gianfranco Ferre,Armani,Kenzo,…en veel meer, toen woonachtig in Parijs

1999:

 • woonachtig in Den Haag en gewerkt als dansdocent voor mensen met dementie
 • vrijwillig inspecteur bij de Nederlandse Dierenbescherming(tot 2008)

2010:

 • juwelenontwerpster(Artimis academy Amsterdam)
 • vorming intuitieve ontwikkeling/energetisch paardfluisteraar

2014 tot nu:

 • spiritueel leraar nieuwetijdskinderen/paardfluisteraar

Ik nodig je uit om jezelf te herkennen doorheen het lezen van de tekst in mijn

artikelen!

Als het ineens resoneert, absorbeer wat naar jou toekomt!

Kanaliseer het doorheen jouw natuurlijke vermogen om

                 helder te zien,

                 voelen,

                 horen,

                 weten of hoe het naar jou toekomt.

In Licht en Liefde,

Michèle

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s