My ARTWORK for sale

Currently for sale / Momenteel te koop

              ”A Big Part of the World” / ”Een groot deel van de wereld”

 

This is my work for sale I made as Healing Art for those in need of healing to find their true divine mission.

(NL)Dit is mijn werk dat ik verkoop als Healing Art aan diegenen die in nood zijn hun goddellijk levensdoel te vinden.

Healing power:

By the power of observation, wandering, you will be guided to follow your gut feelings. Inspired to follow thru with your visions and ideas for the world. The ones who are personal and unique by you. The ones you are maybe doubting about or still to discover as being in a time of transistion.

(NL)Door de kracht van observatie, mijmeren, zal je begeleid worden door je intuïtie. Geinspireerd geraken om je visie en ideeën voor de wereld door te zetten. Een visie die persoonlijk is en uniek. De ideeën waarover je nu ernstig twijfelt of nog moet ontdekken in een tijd van transistie.

Enjoy!

Filmed on You Tube: https://youtu.be/Anqm0ah5QaI

Dit werk is gescout voor een expositie in New York en Rome, maar toch voel ik dat haar kracht bij iemand in Nederland hoort.

prijs: 650€

(ik verkoop mijn werk ter ondersteuning van mijn gratis Lichtwerk, ik geef aan de wereld, de wereld geeft aan mij…en zo is de cirkel weer rond)

Michèle