ARTWORK

Currently for sale / Momenteel te koop:

              ”A Big Part of the World” / ”Een groot deel van de wereld”

Healing power of this work:

(ENG)

Healing Art comes to find you when you are in need of healing about finding your true divine mission. A mission in full awareness of consciousness; in where life can be different from pain and disturbance.

By the power of observation, by muse about this work, you will be guided to follow your gut feelings. Inspired to follow through with your visions and ideas for the world. The ones who are personal and unique by you, cause you are unique. The ones you are maybe doubting about for a long time or the ones to discover as being in a time of transistion towards a new life or idea. I can not predict what’s so very personal to you, I have only helped you to guide you towards that event.

This piece of art was made during the extreme hot and surprising energy of the European summer of 2018, when we had our climat showing us how powerful we can be. Really, we had to make a choice whether we were adoring the sun so much for her to shine even brighther in response or worshipping her by our genuine feeling of realizing what the world needs. What was she telling our intuitive part of our being?

Staring at the painting we can see a flood that was washing away all of the old our world is living. A flood for renewal. While putting on the strokes of paint I was having the vision we were creating a flood by the power of our negative thoughts only. That means at the same time of course we are powerful beings enought to do the opposite if we want. That can even change the course of nature by creating positive thoughts. And isn’t it a great feeling imagining we do so?


(NL)

Dit is mijn werk dat ik verkoop als Healing Art aan diegene die in nood is om zijn/haar goddellijke levensdoel te vinden. Een missie in volle aandacht van bewustzijn; maw. een leven die anders kan zijn dan dat van pijn en verwarring.

Door de kracht van observatie, tijdens het mijmeren naar dit werk, zal je begeleid worden door je intuïtie. Geinspireerd geraken om je visie en ideeën voor de wereld door te zetten. Een visie die persoonlijk en uniek is, want jij bent uniek. De ideeën waarover je nu ernstig twijfelt of nog moet ontdekken in een tijd van transistie. Ik kan niet voorspellen wat zo persoonlijk is voor jou, ik heb je enkel geholpen om je te begeleiden naar dit punt.

Net als toen ik het werk maakte, in zomer van 2018, was er opmerkelijke hitte in Europa en toonde ons klimaat hoe krachtig wij kunnen zijn, hoewel we een soort keuze moesten maken of we nu de zon zouden adoreren en een nog krachtige zonnestraling aantrekken of haar aanbidden opdat ze in haar balans zou komen ter wille van de hele wereld. Wat zei ze onze intuïtieve zelf?

We zien in het werk een overstroming op de gehele wereld die al het oude die we leefden wegwaste. Een overstroming voor vernieuwing. Tijdens de vegen verf die ik aanbracht had ik het visioen dat we een overstroming hadden gevormd door enkel de kracht van onze negatieve gedachtes. Maar feit is dat we krachtige wezens zijn die de koers van de natuur kunnen veranderen door de kracht van positieve gedachtes. En zou dat niet fantastisch zijn als we dat deden?

Enjoy!

Filmed on You Tube: https://youtu.be/Anqm0ah5QaI

Details about this work:

  • Kenmerkend aan mijn werk is dat ik altijd een zijkant wit laat met de naam van het werk er op. Op deze manier kan je even gevoelsmatig meekijken in mijn atelier.
  • Dit werk is gescout voor een expositie in New York en Rome, maar toch voel ik dat haar kracht bij iemand in Nederland hoort.
  • Price/ prijs: 650€
  • Ik verkoop mijn werk ter ondersteuning van mijn gratis Lichtwerk, ik geef aan de wereld, de wereld geeft aan mij…en zo is de cirkel weer rond.

Michèle